Wizyta duszpasterska

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2017/2018

 

 "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje" - powiedział Chrystus do Apostołów. Polecił im również: "gdy do jakiegoś domu wejdziecie, powiedzcie najpierw Pokój temu domowi!

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was". Przyjęcia kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem wyznania wiary. Jednocześnie świadczy o żywej więzi rodziny z Kościołem parafialnym.

Kolęda ma charakter obrzędowo-liturgiczny. Stół nakrywamy obrusem, ustawiamy na nim krzyż, świece, święconą wodę i kropidło. Wskazane jest, aby na stole otworzyć Pismo Święte. Cała rodzina oczekuje na przyjście kapłana. Nie ma sensu chodzenie po kolędzie, kiedy mieszkanie jest puste, ale drzwi otworzy "do poświęcenia" sąsiadka.


PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2017/2018

Prosimy parafian o podwiezienie na te trasy, które tego wymagają. W czasie kolędy będziemy rozdawać książeczki ewangelizacyjne. W książeczce będzie włożona koperta, na daninę diecezjalną (2 zł od osoby) i na daninę parafialną. Tegoroczna kolęda przeznaczona jest na renowację ołtarza św. Józefa.

Co oznacza symbol: K+M+B może oznaczać imiona Trzech Króli lub jak chciał tego św. Augustyn „Christus Multorum Benefactor”, czyli ”Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Piękna jest także starochrześcijańska symbolika tych słów „Christus Mansionem Benedicat” –„ Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”.


Plan kolędy :

Poniedziałek 22.01.2018r. od godz. 14.00
1. Mączniki, od Państwa Stasików.
2. Mączniki, od Państwa Wasiaków
3. Mączniki, od Państwa Podkoc do Państwa Garcarków


Wtorek 23.01.2018r. od godz. 15.00
1. Mączniki, Nowe Osiedla - Rzechty

 

Wszystkie rodziny, które nie mogły przyjąć kapłanów w czasie wizyty duszpasterskiej,
a chciałyby to uczynić prosimy o zgłaszanie się w zakrystii. Kolęda dodatkowa odbędzie się w sobotę 27.01.2018 od godz. 12:00
 

 

Rodziny, które nie mogą przyjąć Kolędy w wyznaczonym czasie, proszone są o zgłoszenie tego faktu do ks. Proboszcza i ustalenie innego terminu.
Wiemy, że gościnność jest wielką cechą Polaków. Parafianie, którzy chcieliby przygotować posiłek dla kolędujących: Księży i Ministrantów, proszone są o potwierdzenie tego w zakrystii. Jest też prośba, aby dla księdza i ministrantów podesłać samochód.

 

ODBYTA WIZYTA DUSZPASTERSKA:


Poniedziałek 15.01.2018r. od godz. 15.00
1. Śliwniki, bloki do Państwa Sztenderów.
2. Skalmierzyce, ul. Bankowa od Państwa. Bożek do Państwa. Sikorów
3. Osada, od granicy z Biskupicami od Państwa Bukowskich do Państwa Woźniaków


Wtorek 16.01.2018r. od godz. 15.00
1. Boczków, od granicy z Biskupicami i Zapłocie
2. Boczków, od Państwa Rosiaków
3. Boczków, od Państwa Wybierów


Środa 17.01.2018r. od godz. 15.00
1. Śliwniki od SKR
2. Śliwniki od u;. Jabłonkowej 17
3. Śliwniki, ul. Niemojowskich od Państwa Berów do Państwa Banasiaków


Czwartek 18.01.20185r. od godz. 15.00
1. Śliwniki, ul. Niemojowskich od Państwa Smółków do Państwa Cichych
2. Gniazdów, od Państwa Smółków do Państwa Grabowskich
3. Gniazdów, od Państwa Woźniaków do Państwa Gruszków


Piątek 19.01.2015r. od godz. 15.00
1. Śliwniki, ul. Leśna i Oficyna
2. Śliwniki, ul. Nowa od Państwa Kowalskich do domu przy szosie
3. Śliwniki, ul. Nowa od Państwa Wasielewskich do Państwa Fikus


Sobota 20.01.2015r. od godz. 11.00
1. Śliwniki, od Zabłocka i Państwa Tomczaków
2. Śliwniki, ul. Wiatrakowa
3. Śliwniki, ul. ul. Spacerowa do Państwa Pęcherz do Państwa Rogowskich

 

Poniedziałek 08.01.2018r. od godz. 15.00
1. Skalmierzyce, ul. Pleszewska od Marciniaków do ul. Ostrowskiej
2. Skalmierzyce, ul. Jabłońskiego, od Państwa. Dolatów
3. Skalmierzyce, ul. Jabłońskiego, od Państwa Jaźwieców


Wtorek 09.01.2018r. od godz. 15.00
1. Skalmierzyce Osiwdle na Dąbku – od Witosa do Państwa Marciniaków , ul 24 stycznia
2. Skalmierzyce ul Ks. Piotrowicza od Państwa Mencel
3. Skalmierzyce, ul. Dąbkowa od lasu, ul. Bąka i ul. Słoneczna


Środa 10.01.2018r. od godz. 15.00
1. Skalmierzyce ul. Boczkowska od ul. Starowiejskiej
2. Skalmierzyce ul. Boczkowska od strony Boczkowa
3. Skalmierzyce, ul. Torowa, ul. Spółdzielcza i ul. Ks. Czwojdy


Czwartek 11.01.20185r. od godz. 15.00
1. .Skalmierzyce ul. Ostrowska, od Woźniaków do torówa
2. Śliwniki 1 kpł. Od dworca PKP
3. Śliwniki ul. Parkowa od Państwa Rogowskich


Piątek 12.01.2015r. od godz. 15.00
1. .Osada od Państwa Cyffertów i ul. Wiśniowa do ul. Ostrowskiej
2. Osada od Państwa Olejniczaków do środka wsi
3. Skalmierzyce, ul. Strażacka od ul. Ostrowskiej do Starowiejskiej


Sobota 13.01.2015r. od godz. 11.00
1. . Skalmierzyce, ul. Powstańców Wlkp. od torów do ul. Ostrowskiej
2. Skalmierzyce od Państwa Kucharczyków, ul. Podkocka i Szumiących Wierzb

 

Wtorek 02.01.2018r. od godz. 15.00
1. Skalmierzyce, ul. Dąbkowa od torów.
2. Skalmierzyce, ul. Dąbkowa od ul. Ostrowskiej.
3. Skalmierzyce, Bielawy, ul. Bielawska i przyległa, od p. Wawrzyniaków
do p. Namysłów.


Środa 03.01.2018r. od godz. 15.00
1 .Skalmierzyce, ul. Środkowa od p. Nowaków
2 Skalmierzyce, ul. Środkowa od i od ul. Strażackiej.
3 Skalmierzyce, ul. Ostrowska od p. Nowackich do p. Bochen

 

Czwartek 04.01.2018r. od godz. 15.00
1. Skalmierzyce, ul. Środkowa od ul. Strażackiej do p. Ławniczaków.
2. Skalmierzyce, ul. Starowiejska od końca do p. Tułaczów
3. Skalmierzyce, ul. Starowiejska od ul. Ostrowskiej do p. Jurów

 

Czwartek 28.12.2017r. – godz.14.00
1) Skalmierzyce, ul. Ostrowska – strona prawa od ul. Pleszewskiej (numery parzyste) do p. Stefańskiej
2) ul. Ostrowska od Jędrzejaków nr14. do Pietraszak
Piątek 29.12.2017r. - godz.14.00
1) ul. Ostrowska od Państwa Kwuków do ronda
2) ul. Ostrowska do Stasiaków do Strankowskich
3) ul. Ostrowska od Państwa Jernalczyk nr 106a do ronda strona prawa i lewa
 

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019

5 maja 2019r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.