I Komunia Święta

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.
Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu I Komunii świętej:
• metryka chrztu dziecka
• zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

 

W dniu 1 września 2012 roku w Diecezji Kaliskiej, podobnie jak w większości Diecezji Polskich (w Archidiecezji Poznańskiej nastąpiło to 1 września 2011 r.) weszła w życie nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, która przewiduje przygotowanie dzieci, w szkole i w parafii, do Sakramentu Pojednania i I Komunii Św. w ciągu trzech lat. Dlatego dzieci rozpoczynające naukę w szkole w 2012 r., niezależnie od wieku, przystąpią do I Komunii Św. w roku 2015 - wiosną (trzecia klasa).  
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ks. Jerzy Adamczak

 

Dzieci klas III przygotowują się w ciągu całego roku w ramach katechezy do pierwszej Spowiedzi św. i Komunii świętej; uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godzinie 11.00.
W naszej parafii I Komunia Święta udzielana jest w I Niedziele maja. 

 

Obowiązek przyjmowania Komunii św.
Kto przystąpił do Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ten sakrament przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym.


Post eucharystyczny
Przed przyjęciem Komunii św. należy zachować jednogodzinny post. Postu nie łamie spożywanie wody oraz przyjmowanie lekarstw. Chorzy i osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. bez zachowania wymaganego postu.

 

 

Więcej informacji o sakramencie eucharystii można uzyskać czytając:

Instrukcję Episkopatu Polski

Kodeks Prawa Kanonicznego

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej

 

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.