Intencje Mszalne 21.06-27.06.2021r

 21.06. PONIEDZIAŁEK

7.30 1.+ Stanisławę Nijakowską int.od sąsiadki Karczewskiej i Anny Chlasty z rodziną.

18.00. 1.+ Barbare w 1 rocz.śm. , Jana Bogutów oraz o błogosławieństwo Matki Boskiej Skalmierzyckiej dla całej rodziny.

2. W podziękowaniu za przeżyte 41 lat w małżeństwie, dar życia dzieci i wnucząt oraz wszelkie otrzymane łaski. Z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha św., wiarę, miłość, zgodę, szczęśliwe rozwiązanie dla córki i wieczne zbawienie dla całej rodziny.

 

22.06 WTOREK

7.30 1.+ Radosława Brzezińskiego int.od rodz. Siwków i Zarządu i pracowników Spółdzielni ,, Lazur".

12.00 Msza św. z okazji 27 rocznicy Święceń Kapłańskich

18.00. 1.+ Eugenie Młynarczyk, Alojzego Szymczaka za rodzeństwo, rodziców, dziadków. Z prośbą o zdrowie i dary Ducha świętego.

2.+ Jana, Stanisławę, Stefana, Stanisława Sójków. Marię Słowińską. Pawła Winiarskiego oraz o zdrowie i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla rodziny.

 

23.06 ŚRODA

10.00 1. + Józefa Lisa int.od córki Weroniki z rodziną.

18.001.+ Władysławy, Stefana Hassek. Zofii, Czesława Ziemniak oraz zmarłych z rodziny Jędrzejewskich. Z prośba o zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2.+ Jana, Stefanie, Jana, Władysławe Jakubowskich i zmarłych z rodziny Dolatów.

 

24.06 CZWARTEK

7.30 1.+ ZofięMarcinkowskąint.odrodzinyKowalskich z Gałązek I Zmyślonych z Kamienic.

18.001. Z okazji 4 rocz.ślubuAnety I Dawida, z prośbą do MatkiBoskiejSkalmierzyckiej o zdrowie I opiekęnadalszewspólnelata.

2.+ Stanisława, StefaniiWawrzyńczaków. KazimierySzymańskiej. Kazimiery, Jana, ks. MaciejaDyoniziaków. Z podziękowaniem za odebranełaski, z prośba o dalszebłogosławieństwoBożeiopiekęPaniSkalmierzyckiejdlacałejrodziny.

 

25.06  PIĄTEK

7.30. + Jana Przegiendy int.od rodz. Kaczmarków i Sabiny Światłej z rodziną.

10.00Msza św. na zakończenie roku szkolonego i katechetycznego
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

18.00. 1.+ Zygmunta Jakubowskiego int.od Jakuba, Ewy i Weroniki Jakubowskich.

2.+ Barbarę Wieła od Beaty, Pawła Nowaków i od Mieczysławy, Wincentego Bartoś. 

 

26.06 SOBOTA

10.001.+ Marie, Franciszka Danielaków. Marianne, Mariana, Zbigniewa Pietrasików, zmarłych dziadków z tych rodzin oraz z prosba o zdrowie i Bożą opieke nad całą rodzina.

2. Z podziękowaniem za przeżyte 85 lat. Z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej .

15.00 Ślub

17.00 Ślub

18.001.+ Ryszarda w 4 rocz.śm. Marie, Zofie, Jana Szymczaków. Eleonore, Franciszka, Czesław Walczaków. Edmunda Klimka.

2. W podziękowaniu Panu Bogu za przeżyte 45 lat małżeństwa Bogumiły i Sylwestra za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia, opiekę Matki Najświętrzej oraz dary Ducha św. dla dzieci i wnuków a dla bliskich zmarłych o miłosierdzie Boże i dar nieba.

3.+ Bolesława i Władysława Kowalskich . Helene, Edwarda Mikłosów. Z podziękowaniem za zdrowie i błogosłaiweństwo dla całej rodziny.

 

27.06.Niedziela

7.00+  Jerzego Komorowskiego int.od szwagra Mariana z żoną i rodz. Kaźmierczaków i Różalskiej .

9.001.+ Haline, Stanisława Nowickich. Marianne, Tadeusza Mikuła i zmarłych dziadków z tych rodzin , oraz o zdrowie i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny.

2. Z podziękowaniem za odebrane łaski w 1 rocz.ślubu , z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.

3.+ Teresy Olejnik int.od siostry Ireny z mężem.

11.001. Za ojczyznę

2. Z okazji 40 urodzin , z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski oraz o życie wieczne dla rodziców Eugeni i Kazimierza.

3. W intencji dzieci rocznicowych Pierwszej Komuni Św.

17.00 +  Mariana Szczepaniaka, Annę, Stanisława, Edwarda, Szymona, Eleonore Szcześniaków. Irene, Wenancjusza Kapitaniaków. Irene, Mariana Menderów i za zmarłych z tych rodzin.« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.