Intencje Mszalne 17.05-23.05.2021r

  

17.05. PONIEDZIAŁK

7.30 1.+Marka Matyśkiewicza int.od rodz. Bugajów i Mielcarek

18.00. 1.+ Przemysława Króla int.od cioci Urszuli Kaczmarek i kuzyna Radosława z rodziną.

2.+ Kazimierę, Wojciecha Pawlaczyków oraz za zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie .

 

18.05 WTOREK

7.30 1.+ Marię Pawlak od wychowanków z rocznika 1957 i rodz. Jędrzejewskich.

18.00. 1.Podziekowanie Panu Bogu i Matce Bożej za przeżyte 80 lat z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą dla dzieci, wnuków i prawnuków.

2.+ Zbigniew Christ w 6 rocz.śm.

 

19.05 ŚRODA

10.00 1. + Radosława Sobczyka i zmarłych z rodziny Sobczyków i Sobczaków z podziekowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie i opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00 1.+ Bernarda Pacynę w 6 rocz.śm. Janinę, Franciszka Pacyna. Klarę, Stefana, Henryka Grzesik i zmarłych z rodziny.

2.+ Władysławy, Ewy, Marianny, Ludwika, ksiedza Antoniego Pietraszków. Zxmarłych z rodzin Pietraszków, Walczaków, Czajów i dusze w czyśćcu cierpiace.

 

20.05 CZWARTEK

7.30 1.+ Zofia Mikołajczyk int.od rodz. Thomasów i Mikołajczyków.

18.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80 urodzin z prosba o zdrowie , błogosłwieństwo Boże, opieke Matki Bożej Skalmierzyckiej na dalsze lata dla całej rodziny.

2. W podziękowaniu za przeżyte 60 lati wszystkie otrzymane łaski oraz z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla jubilatki i całej rodziny.

 

21.05 PIĄTEK

7.30. + Zofię Marcinkowską int.od siostrzenicy Moniki z mężem i rodz. Stępniaków.

18.00. 1.+ Władysławy Walczak int.od córek Teresy, Marii, Urszuli i Dominiki z mężem.

2.+ Jacka Olechowskiego int.od Anny i Bożeny Walczak , Longiny Kasprzak i Marka Khali.

19.30. W intencji młodzieży bierzmowanej i ich rodziców.

 

22.05 SOBOTA

10.00 1. Z okazji 50 urodzin Beaty oraz za śp. Grzegorza Kierzynka w 1 rocz.śm.

2.+ Marianny, Ignacego Marcinkowskich.

18.00 1. W intencji Bogu wiadomej.

2.+Edmunda, Katarzyny, Franciszka Wodzickich. Marianny, Mariana Danielaków, zmarłych z rodziny Danielaków i Szurków. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą i dary Ducha św.

 

23.05.NIEDZIELA 

7.00 + Stefanie, Henryka Dycfeldów. Weronike, Anne, Ignacego Górków.Z podziekowaniem za odebrane łaski z prosba o opieke i zdrowie Pani Skalmierzyckiej nad całą rodzina.

9.00 1.+ Zofię Stasiak int.od syna Wojciecha z żoną.

2.+ Marię, Stanisława, Wiesława Sarnów. Aleksandrę Biernat oraz z prośba o zdrowie i Bożą opiekę nad całą rodziną.

3. O bardzo dobre zdanie egzaminu ósmioklasisty i dobry wybór szkoły średniej oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej.

11.00 1.+ Stanisława Ławniczaka w 5 rocz.śm.

2.+ Teresę Ławniczak int.od syna Włodzimierza ze Swietą.

3.+ Jana Sikorę int.od syna Piotra z rodziną.

17.00 + Helenę,Stanisława, Marie, Pawła Otwiasków oraz za zmarłych z rodziny Kaźmierczaków i Matyśkiewiczów. Z podziekowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośba o dalszą opiekę w rodzinie.

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.