Intencje Mszalne 19.04-25.04.2021r

 19.04 PONIEDZIAŁEK

7.30.+ Anielę Widyńską int.od Anny Matyśkiewicz z rodziną i Andrzeja Nawrockiego .

18.00 1.+ Natalia Artmańska int.od kuzynki Anety i kuzyna Szymona

2.+ Albina Spaleniaka int.od teściowej Stefani, sąsiadów Marczaków i rodz. Męcel

20.04 WTOREK

7.30 1.+ Marka Matyśkiewicza int.od Jadwigi Walczak i Agnieszki Kuncewicz z córkami i rodz. Mikołajczyków.

18.00. 1.+ Barbarę Briese int.od chrześniaczki Anety z rodziną.

2.+ Stefanię Powąska int.od wnuka Krzysztofa.

3.+ Kazimierza Grola int.od rodz. Borkowskich .

21.04 ŚRODA

10.00 1.+Teresę, Stanisława Kubiaków, zmarłych z rodziny Kubiaków. Teresę, Mariana Wasielewskich. Marie, Jana, Weronikę Zydorków.

2.+ Jerzego Komorowskiego int.od Romana i Doroty Kulińskich.

18.00 1.+ Krystyne Bartkowiak. Marianne, Stanisława Olejnik. Dariusza, Sylwestra Spaleniak. Agnieszke, Franciszka Słomiannych. Czesławe Smętek oraz za dusze z rodziny i w czyśćcu cierpiące.

2.Z okazji 25 rocz.ślubu . Z podziękowaniem Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i dary Ducha Św. Dla rodziny.

3.+ Stanisławę Nijakowską int.od rodzin Antczak, Siedleckich i Trybułów.

22.04 CZWARTEK

7.30 1.+ Ireny Banasiak int.od Marii Dolińskiej i rodz. Banasiaków i Musiałów.

18.00 1.+ Jan Król int.od Bernadetty Jańczyk z rodziną.

2.+ Józefa Samorzewskiego int.od Zofii Czerwińskiej , Szatkowskich i Bizon

3.+ Zofię Marcinkowską w I rocz.śm. i Mariana Marcinkowskiego.

23.04 PIĄTEK

7.30. + Radosława Brzezińskiego int.od Sówków i Pietrasików.

18.00. 1.+ Jerzego Komorowskiego int.od Lilliany i Damiana Giernalczyk.

2.+ Wojciecha Jaźwieca z okazji imienin za zmarłych z rodziny Jaźwieców, Stachurskich, Wolińskich. Dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za przeżyte 80 lat z prośba o Boże błogosławieństwo.

3.+ Wojciecha Ławniczaka w 5 rocz.śmierci.

24.04 SOBOTA

10.00 1.+ Stanisława w 31 rocz.śm. i Kaźmierza Ciesiółkę w 7 rocz.śm. oraz z prośba o opieke Pani Skalmierzyckiej i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2.+ Józefa Szmanię int.od Patryka i Ani i rodz. Szuletów.

18.00 1.+Annę w 11 rocz.śm. Zofię, Barbarę, Edwarda, Andrzeja Bodylskich, za dziadków Duczmalów, za kuzynke Krystynę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2.+ Andrzeja Gnerowicza int.od syna z żoną.

3.+Jana w 20 rocz.śm. Zofię, Marię, Ryszarda, Antoninę, Franciszka Szymczaków. Franciszka, Eleonorę, Czesława Walczakó. Edmunda Klimek.

25.04.Niedziela

7.00 + Józefy, Wacława, Łucji, Wiktorie, Ludwika Mikołajczyków. Franciszki, Józefa, Jana Czerwińskich. Cecyli, Władysława Thomasów. Podziekowanie za odebrane łaski i zdrowie, z prośbą o dary Ducha Św. Dla wnuków i w Bogu wiadomej sprawie.

9.00 1.+ Kazimierza Nowaka w 17 rocz.śm.

2.+ Beatę Marciniak int.od rodz. Kudziów i Stefańskiech

3. Z okazji 25.rocz.ślubu , dziękując Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

4.+Krysława Lewandowskiego int.od syna Marka z rodziną.

11.00 1. Za Ojczyznę

2.+Marka, Barbary, Mariana Ogrodnik. Teresy, Idziego, Józefy, Michała Wolczyńskich. Agnieszki, Piotra Wirthów. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

3.+ Krystynę Ukasik int.od córki Ewy z Tomaszem i dziećmi.

4.+ Joanne, Józefa Jerzyków. Helene, Władysława, Eugeniusza, Krystyne Plewińskich. Czesława Kędzierskiego. Z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

17.00 + Stanisława Stolarskiego int.od właścicieli i pracowników apteki ,, OPTIMA,,« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.