Intencje Mszalne 23-29.03.2020

Poniedziałek  23.03
7.30 + Stanisława, Józefę Danielaków, zmarłych z rodziny Danielaków, Pawlaków, za dusze w czyśćcu cierpiące, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
18:00 1. Z podziękowaniem za 70 lat życia z prośba o ratunek duchowy dla rodziny
2. + Antoniego, Marię, Pawła, Irenę, Jadwigę, Piotra Koprasów, Roberta, Kazimierę, Józefa Siwików, Stefana, Józefę Cieślaków
3. + Janinę Grzybowską – int. od córki Barbary z mężem


Wtorek 24.03
XVI Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką 

7.30 + Marię Pawłowską – int. od siostrzeńca Hirka z rodz. i rodz. Spaleniak i Stasiaków
18.00 1) + Pelagię, Ludwika, Krzysztofa Szczepaniaków, Helene, Jana Wolniaszków, Irenę, Jerzego, Pawła Łęckich, Marię Ulichnowską
2) + Krystynę Klepacz – int. od rodz. Józefa, Annę Dolata z rodz.


Środa
25.03 Uroczystość  Zwiastowanie Pańskie

XXVIII rocznica powstania Diecezji Kaliskiej
Dzięń Świętości Życia 

10.00

1) + Pawła, Weronikę, o. Alojzego Skowronek, Jerzego, Janinę Wawrzyniak, Stefana, Weronikę Bukowskich i o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
2) Z podziękowaniem Matce Bożej Skalmierzyckiej za odebrane łaski i dobrodziejstwa z prośba
o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny
18.00 1. + rez 
2. + Ryszarda w 8 rocz. śm., Jadwigę, Józefa Szczepaniaków, Zofie, Kaspra Nowickich
3. + Mariannę, Czesława, Janinę, Bogdana Ratajów, Janinę, Janusza, Tomasza, Piotra Jankowiaków oraz o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla całej rodziny


Czwartek
26.03
7.30 + Eugeniusza Ślązaka – int. od Antoniny Rosada i rodz. Wawrzyniaków, Sroków, Nowaków z Ostrowa
18.00 1. + Mariannę w 3 rocz. śm. i Wacława w 14 rocz. śm. Jędrzejewskich oraz zmarłych z rodziny
2. + Adama Olejnika, Mariannę, Jana, Eugeniusza Wirtów, zmarłych z rodziny Wirtów i Olejników
3. + Piotra Dudka – int. od Anny i Pawła Dolińskich z synem i Marii Karlak


Piątek
27.03
7.30 + Violettę Warkocz – int. od koleżanki Izabeli z rodz.
18.00 Droga Krzyżowa, a po jej zakończeniu Eucharystia
1) + Józefę, Franciszka – Karbowskich, za rodzeństwo, dziadków i chrzestnych, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
2) + Krystynę, Józefę, Franciszka, Jerzego Wilczurów, Władysławę, Michała Aleksandrzaków, Halinę Stępniak i Annę Wielanek, z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośba o zdrowie błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej
3) + Mariannę Marciniak – int. od syna Pawła z żoną


Sobota 28. 03
10.00

1) + Jana Pabiszczaka 1 rocz. śm.
2) + Marię Ulichnowska w 2 rocz. śm. i o zdrowie dla całej rodziny
18.00 1.+ Mariannę Marciniak – int. od syna Sławomira z rodziną
2.+ Adama Olejnika – int. od brata Macieja z rodz.
3. + Tadeusza Zimmermana – int. od siostry Lucyny z mężem i rodz. Kozłowskich


29.03 Niedziela

V Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia  J 11, 1-45
7.00 + Krzysztofa Banasiaka – int. od Pawła i Marka Henrysiak z rodz.
9.00 1. + Mieczysławę, Czesława, Stanisława Cieślaków, siostrę Krystynę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
2. + Franciszka w 30 rocz. śm., Jadwigę Kaszubów i Alojzego, Helenę Kubiaków oraz podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
3. W intencji rodziców , rodzeństwa i rodziny Antoniny i Wiktorii w podziękowaniu za odebrane łaski i z prośba o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny
11.00

1. + Za Ojczyznę
2. + Genowefę Rumianowską w 17 rocz. śm. oraz z prośba o zdrowie, błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla rodziny
3. + Mariana Mocka zmarłych rodziców Władysławę, Jana Mocków, Helenę, Teofila Przepiórków,
za śp. Emilie Płotek oraz z prośba o zdrowie całej rodziny
4. + Krystynę Klepacz – int. od brata Andrzeja z żona i córką
5. + Mariannę Zydorek w 1 rocz. Sm. – int. od męża Władysława z córkami


16. 00 Nabożeństwo Gorzkich Żali
+ Marię, Franciszka Danielaków, Marię, Mariana Pietrasików zmarłych dziadków z tych rodzin oraz prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.