Intencje Mszalne 04-10.11.2019r.

04.11 Poniedziałek
wsp. Karola Boromeusza

7:30 + Jana Pabiszczaka - int. od Sławka z rodziną i rodz. Światłych i Zmyślonych
18.00

1. + Henrykę Białożył – int. od mieszkańców wsi Gniazdów i Sołtysa wsi Gniazdów
2. + Józefa Maciaka – int. od siostrzeńca Stanisława Kaczmarka z żona i córką


Wtorek 05.11

7.30 + Jerzego Talbierza – int . od Krystyny Tyrakowskiej i Wojciechowskich
18.00 1. Masza dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za dar kapłaństwa z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla kapłanów solenizantów – księdza Sławomira, Marcina i Karola – int od Wspólnoty Żywego Różańca
2. + Annę Walczak – int. od rodz. Nowaków, Bartosiów z ul. Środkowej
3. + Krystynę Sowalską – int. od KGW Skalmierzyce i sąsiadów Pietruszków i Czajów


Środa 06.11
10.00

1. + Marię Dera – int. od Józefa z żoną i Kubiaków z Ostrowa oraz śp. Andrzeja Skoeronka – int. od rodz. Guziorów z Ostrowa
2. + Henrykę Białożył – int. od rodz. Budzików i rodz. Brzezińskich
18.00

1. + za dusze śp. rodziców, Piotra Walczaka 49 rocz. śm. Mariannę 6 rocz. śm. i brata Idziego i Jacka, Mieczysławę i Marcina z rodziny Walczak
2. + Zofię Szymczak – int. od wnuczki Marianny z rodz. i wnuka Tomka


Czwartek 07.11
7:30 1. + Alojzy Kaczmarek – int. od rodz. Kudziów
18.00 1. + Helenę w 1 rocz. śm. i Józefa Paczkowskich
2. + Kazimierza Szymczaka – int. od szwagra Stanisława i chrześniaczki Ireny z rodziną
3. + Marię Pawłowską – int. od wnuczki Katarzyny z rodz. i wnuczki Marty z Cezarym


Piątek 08.11

7.30 + Annę Walczak – int. od Wasiaków i Dziewięckich z Mącznik
18:00

1. + Stanisława Sztenderę – int. od córki Edyty z Kingą
2. W podziękowaniu za 80 lat życia Urszuli z prośba o zdrowie i opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej w rodzinie oraz za zmarłego Jerzego Pawłowskiego Stanisławę, Michała Stasiaków
3. + Krzysztofa Banasiaka – int. od brata


Sobota 09.11
Święto Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

10:00

1. + z okazji 80-tych urodzin Zbigniewa z podziękowaniem za przeżyte lata oraz z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
2. + Henrykę Białożył – int. od rodz. Kurzawskich i Kaźmierczak


15:00 Msza św. ślubna


18.00
1. + Mariannę, Piotra Pryczak, Sewerynę, Stanisława, Wacława Maciejewskich, Józefa Błaszczyka, zmarłych dziadków Raczyńskich i Pryczaków
2. + Józefa w 11 rocz. śm., Teresę Karbowskich

 


Niedziela
10.11

XXXII Niedziela Okresu Zwykłego

Ewangelia  Łk 20, 27-38

7.00 + Jerzego Talbierza – int. od Firmy „Portos”


9.00

1. + Annę, Tadeusza, Marię, Marię, Ignacego Wojcieszaków i zmarłych dziadków, Helenę, Jana Mikołajczyków, Elżbietę, Mariannę Walentego, Józefa Pawlaczyków i zmarłych z rodzin, Mariannę Czesława Samorzewskich oraz o zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Marię, Jolantę, Augustin – int. od Genowefy i Franciszka Skrobańskich z dziećmi i Grzegorzem, Magdaleną i Anną z rodzinami
3. + Mieczysław Drożdż int od chrześniaka Przemysława z rodzinną
4. + Alojzego Kaczmarka – int. od rodz. Kędziów, Woźniaków i Palatów
5. + Andrzeja Banasiaka – int. od syna Damiana z żoną i dziećmi
6. + Przemysława Passia – int. od Beaty Dominiak z rodziną i rodz. Pietrzaków i Czajów


11.00 1 + Kazimierza Walczaka w 4 rocz. śm. zmarłych z rodziny oraz o dar Bożego błogosławieństwa dla całej rodziny
2. + Romana Wasiaka w 1 rocz. śm. – int. od żony i córki z mężem i wnukami
3. + Teresę Knasiecką – int. od męża Piotra
4. + Józefę Walczak – int. od Miłosza Szmani z rodz. i Pawła Szmani z Karoliną
5. + Violettę Warkocz – int. od męża z dziećmi i wnukiem


17:00 + Stanisława w 18 rocz. śm., Józefę, Józefa – Nijakowskich, Józefę, Franciszka – Karbowskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny; z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą oz drowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny

 

 

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.