Intencje Mszalne 12-18.08.2019r.

12.08
Poniedziałek
10.00 1. + Mariannę Zydorek – int. od kuzynki Rozali z rodz. i rodz. Czajów, Armanowskich, Klamków
2. + Jana Rapier – int. od sąsiadów Lewandowskich, Kowalczyków, Rajczakowskich
3. + Kazimierę Bartoś – int. od rodz. Remelskich i Rumianowskich
16.00 1. + Henrykę Białożył – int. od rodz. Otwiasków z Kalisza i sąsiadów Basińskich
2. + Annę Walczak – int. od rodz. Lisieckich i Dutkowskich
3. + Krystynę Krysiak – int. od syna Karola z córkami i syna Zbigniewa z rodz.
4. + Eugeniusza Heresztyn – int. od rodz. Rogowskich i Marciniaków i Szymczaków
19.00 1. + Klarę, Czesława, Kusińskich, Mariannę Antoniego Marcina Widyńskich i zmarłych z rodziny
2. + Katarzynę Rybską – int. od rodz. Wojcieszaków i Jaźwieców z ul. Jabłońskiego
3. + Zdenę Gurską - int. od rodz. Pogorzelskcih


Wtorek
13.08
dzień modlitw za chorych 10.00 1. O łaskę miłosierdzia Bożego, powrót do wiary oraz chrzest dla wnuka
2. + Annę Jabłońską – int. od rodz. Michalak i Alkudowiczów
3. + Ryszarda Krupińskiego – int. od Moniki i Krzysztofa Misiak
16.00 1. + Wojciecha w 20 rocz. śm., Teodozję, Jana Jaźwieców, Helenę, Stanisława, Eugenię Grzegorza Stachurskich, Mariannę, Stefana, Władysławę, Stefanię Wolickich
2. + Kazimierę Spaleniak – int. od rodz. Janiaków i Aleksandrzaków
3. + Jana Pabiszczaka – int. od Kubiców, Binków i Grabarczyków ze Śliwnik
19.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci i całej rodziny,
a szczególnie dla Piotra o dary Ducha św. na dalszym etapie nauki; + o niebo dla zmarłych z rodziny Łuczaków, Wojtczaków, Czajów, Wanatów i Boków
2. + Mariana Banasiak – int. od Pawła Dolińskiego z rodz. i Marii Karolak i rodz. Krupczyńskich
3. + Katarzynę Rybską – int. od koleżanek Jolanty Dekert i Ewy Garcarek


Środa
14.08
wsp. obow. św. Maksymiliana Marii Kolbego
dzień modlitw za kapłanów, siostry zakonne i o powołania 10.00 1. + Jana, Mariannę, Józefa, Barbarę, Eugeniusza, Czesławę, Antoniego Pabiszczaków, Helenę, Andrzeja Skowronków, Stanisławę, Stanisława, Zdzisława, Stanisława Sztukowskich oraz zmarłych dziadków
2. + Zbigniew Dudek – int. od rodz. Bukowskich i Tomalaków
3. + Henrykę Białożył – int. od szwagierki Jadwigi
16.00 1. + Edwarda Woźniaka w 2 rocz. śm., zmarłych z rodziny Woźniaków Jankowskich i Kaczmarków oraz o zdrowie
i błogosławieństwo Boże w rodzinie
2. + Józefa Maciaka –int. od syna Karola z rodz.
3. + Janinę Szyszkę –int. od zięcia Krzysztofa z Iwona i dziećmi
19.00 1. W int. Ewy i Jakuba w 20 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla Jubilatów oraz całej rodziny
2. + Jerzego Talbierza –int. od córki Iwony z rodz.
3. + Marię Dera – int. od kuzynki Heleny z Renatą i chrześniaczki Elżbiety i + Andrzeja Skowronka –int. od chrześniaczki Sylwii Rychlik z rodz.


24.00
Pasterka Maryjna

1. W podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej Skalmierzyckiej za przeżyte 45 lat Violi i 11 lat Emilki, z prośba o dary
Ducha św., zdrowie, błogosławieństwo Boże i dalsza opiekę dla całej rodziny
2. + Zofię Wawrzyniak i zmarłych z rodziny
3. + Krystynę Krysiak – int. od zięcia Krzysztofa z synem i wnuczki Kasi z Łukaszem

 

 

 

 

 

 


Czwartek
15.08
Uroczystość Wniebowzięcia NMP

O D P U S T

7:00 1. + Annę Walczak –int. od rodz. Koniarków i pracownic sklepu spożywczego
2. + Eugeniusza Heresztyn – int. od Mąkoszów i rodz. Litwa oraz rodz. Jeziorskich
1. 3. + Mariannę Zydorek – int. od rodz. Zająców i bratowej Ilony z rodziną
9.00 1. + Annę, Wacława Bednarczyków, Henryka, Ignacego, Stanisławę, Stanisławę, Tadeusza Karolaków, Jana Dolińskiego, Mariana Płomińskiego o radość Nieba dla ich dusz; o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Pani Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. z okazji 4-tych urodzin Jakuba z podziękowaniem za dar życia i odebrane łaski oraz z prośba o zdrowie i opiekę
Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
3. + Mariana Banasiak – int. od rodz. Strzyżów ze Śliwnik
10.30 1. W podziękowaniu za odebrane łaski z okazji 10-tej rocznicy ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha św., miłość i jedność w rodzinie
2. + Jadwigę, Józefa, Romana Marciniaków, Annę, Irenę, Wojciecha, Władysława Kaszubów, Janinę, Czesława Płócienniczaków, Marię, Ryszarda, Pawła Śniadków, Teresę, Marcina; z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba
o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
3. + Jana Rapier – int. od kuzyna Pawła z rodz. i kuzyna Bogusława Pałczyńskiego z rodz.
4. + Kazimierę Bartoś –int. od siostrzeńca Jana z rodziną z Chotowa i rodz. Wojciechowskich, Stasiaków i Przybyłów
12.00 1. za Parafian i Pielgrzymów
2. + Jana Pabiszczaka –int. od sąsiadów Kowalczyków, chrześniaka Piotra Pabiszczaka z rodz.
16.00 1. + Annę Jabłońską – int. od rodz. Światłych, Kaszubów i Wojciechowskich
2. + Ryszarda Krupińskiego –int. od chrześnicy Zosi z rodziną
17.00 Msza święta ślubna


Piątek
16.08
Dzień modlitw za zmarłych 10.00 1. + ks. Antoniego Chlebowskiego w 5 rocz. śm.
2. + Kazimierę Spaleniak –int. od rodz. Musiał i Krupczyńskich
3. + Zbigniewa Dudek –int. od rodz. Augustyniaków i Dudka oraz od rodz. Nowakowskich
16.00 1. + Mariannę Koniarek w 35 rocz. śm. ; pozostała rodzinę polecamy Matce Bożej Skalmierzyckiej o zdrowie
i błogosławieństwo Boże oraz Proboszcza i mamę Halinę Matce Bożej
2. + Henryka Białożył –int od rodz. Nowickich, Grzędów i Stawickich
3. + Józefa Maciaka –int. od syna Grzegorza z rodz.
4. + Wiesławę Kurek z podziękowaniem za odebrane łaski Matce Bożej Skalmierzyckiej z prośba o dalsze i zdrowie dla całej rodziny
19.00
msza na cmentarzu 1. + Rafała Szmanie, Andrzeja, Zofię Szmaniów, Pelagię, Stanisława Spilerów, zmarłe siostry, braci oraz zmarłych dziadków z tych rodzin; opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Zbigniewa Sztanderę; z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny
3. + Krzysztofa Urbaniaka w 9 rocz. śm., za zmarłych z rodziny Urbaniaków i Zaborowskich, Bożenę Woźniak i Janinę Błaszczyk


Sobota
17.08
wsp. obow.
św. Jacka
po każdej mszy św. święcenie pojazdów 10.00 1. + Teresę, Stanisława Kubiaków zmarłych z rodziny Kubiaków, Marię, Jana, Weronikę Zydorków
2. + Jerzego Talbierza – int. od siostry Grażyny z rodziną
3. + Janinę Szyszka – int. od Szymańskich z Krotoszyna
15:00 Msza święta ślubna
16.00 1. Msza święta w intencji strażaków z Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce
2. + Mariana Banasiaka – int. od współpracowników córki Mirosławy z Firmy „Com40”
3. + Andrzeja Skowronka i Marię Dera – int. od Łucji Biernat, Teodorczyków i Mocków z Fabianowa
18.00
1. + Mariannę w 27 rocz. śm. Leona Kaplickich, Czesława Łukaszewskiego, zmarłych z rodz. Kaplickich, Matyśkliewiczów oraz o błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. + rez
3. + Krystynę Krysiak – int. od wnuczki Malwiny z rodz. i rodz. Drzewieckich i Lipińskich

 

 

 

 

Niedziela
18.08


XX Niedziela Okresu Zwykłego

Ewangelia
Łk 12,49-53

7.00 1. + Kazimierę 18 rocz. śm., Franciszka Stempniaków, Zofię, Tomasza Baraszków, Dorotę, Feliksa Pasiaków; z podziękowaniem za zdrowie i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Annę Walczak – int. od Józefiaków i Kuźniarów z Latowic i Ostrowa
9.00 1. + Stanisława, Stanisławę, Franciszka Ranisiów, Stanisławę, Ignacego, Jana, Radosława Przybyłów, Irenę, Jana Felichów, Eugeniusza Plutę, Helenę, Franciszka Cudaków , Jana Wawrzyniaka oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
2. + Jacka Woźniaka w 1 rocz. śm.
3. o zdrowie dla ciężko chorego syna za wstawiennictwem Matki Bożej Skalmierzyckiej oraz w intencji Panu Bogu wiadomej
4. + Mariana Banasiaka – int. od Rady Rodziców i Marii Lewandowskiej
5. + Eugeniusza Heresztyn – int. od sąsiadów Knobloch, Giernalczyków i Zakładu Pogrzebowego z Rososzycy
6. + Mariannę Zydorek – int. od rodz. Andrzejewskich ze Szczypiorna i rodz. Łuczaków z Nowych Skalmierzyc
11.00 1. za Parafian
2. + Gabrielę i Ludgera Sierpowskich oraz zmarłych z rodziny Dłubków i Sierpowskich
3. + Józefa Grabowskiego – int. od córki Sylwii z rodziną
4. + Kazimierę Bartoś – int. od rodz. Spaleniaków i sąsiadów Dolatów
5. + Jana Pabiszczaka – int. od bratowej Gabrieli z rodz. oraz Doroty i Marka Miodowicz
6. + Marię Dera – int. od Sylwii Rychlik z rodzina i + Andrzeja Skowronka – int. od kuzynki Bernarda Wawrzyniaka z rodz.
17:00 1. + Annę Jabłońską – int. od sąsiadów Niezgótków, Ważniaków i Kozłowskich
2. + Kazimierę Spaleniak – int. od chrześniaczki Renaty z mężem i synem

 

 

  « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.