Intencje Mszalne 13-19.05.2019r.

13.05 Poniedziałek
7:30 + Urszulę Banasiak – int. od szwagierki Zofii Matczak
18.00 1. + Krystynę, Józefę, Franciszka, Jerzego Wilczura, Władysławę, Michała Aleksandrzak, Halinę Stępniak, Annę Wielanek oraz zmarłych z rodziny
2. + Bożenę w 23 rocz. śm. i Mariana Sztukowskich, Dominika Ciesielskiego, za zmarłych z rodzin Sztukowskich i Krzekowskich oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie


Wtorek 14.05
Święto św. Macieja Apostoła

7.30 + Kazimierza Kurzajewskiego – int. od sąsiadów z ul. Kaliskiej i pracowników firmy COM40
18.00 1. + Jana 28 rocz. śm., Helenę, Jana Dymarczyków z prośba o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie oraz w intencji Bogu wiadomej
2. + Zofię, Stanisława Błaszczyków, zmarłych z rodz. Błaszczyków, Jędrzejaków, Ciesiółków,
z podziękowaniem do Matki Boskiej Skalmierzyckiej za odebrane łaski z prośba o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie


Środa 15.05
10.00

1. + Antoniego i Czesławę Pabiszczak – int. od rodz. Tasarków, Wożniaków, Stodolnych, Stasiak i Budzik
2. + Marcina i Pawła Łykowskich – int. od Firmy „OLMAR” i kolegi Jacka oraz od rodziny Wachowiaków
18.00 1. + Józefa, Zofię, Jasińskich, Jana Stefanię Jakubowskich, Renatę Szyjka, Ryszarda Szczepańskiego
2. + Józefa, Antoninę, Zofie Kasprzak
3. + Teresę Marcinkowską – int. od wnuka Mariusza z żona i dziećmi


Czwartek 16.05
Święto św. Andrzeja Boboli

7.30 + Stanisława Pawlaka – int. od rodz. Matyśkiewiczów, Wawrzyniak i Styburskich
18.00 1. + Władysławę, Annę, Franciszka, Mariana, Wiesławę, Stanisławę Kurek, Mariannę, Ludwika Pietraszek, zmarłych dziadków oraz o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Skalmierzyckiej w rodzinie
2. + Leona w 36 rocz. śm., Mariannę Kaplickich, Ojca Oblata Feliksa, Wiktorię i Eleonorę Matyśkiewicz zmarłych z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie
3. + Stanisława Krzekowskiego – int. od Eweliny Maćkowiak z rodz. i Danuty Światłej oraz od rodz. Kaczmarek i Woźniaków


Piątek 17.05

7.30 + Zenona Gilaka – int. od Haliny Karbowskiej z rodz. i chrześniaka Leszka z rodzin.
18.00 1. + Mariannę Pawlak - int. od kuzynki Heleny Grzędy i kuzynki Eleonory Czarkowskiej
2. + Jana Pabiszczaka – int. od córki Marii z mężem
3. + Teresę Jankowską – int. od Jolanty i Jana Siwaków oraz Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Gostyczynie


Sobota 18.05
10.00

1. + Józefa Wilczaka w 30-tą rocz. śm., Helenę, Stefana Kubiaków i zmarłych z rodziny Kubiaków, Wiczaków i Bombelów oraz z prośbą o dalsza Boża opiekę nad rodziną
2. + Reginę i Zbigniewa Dudek – int. od rodz. Koczurów, Wojciechowskich, Trzeciaków i Jabłońskich
15.00
Z okazji 80-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej na dalsze lata życia dla Jubilata, małżonki, dzieci, wnuków, chrześniaków, brata i dla całej rodziny oraz z podziękowaniem do św. Katarzyny Aleksandryjskiej za 24 lata emerytury prosząc o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla czynnych i emerytowanych współpracowników PKP
17.00
1. Z okazji 65-tych urodzin Grażyny i Zbigniewa , dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośba
o opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
2. + Romana w 14 rocz. śm. i Stanisławę w 7 rocz. śm. Budzików – int. od syna Zbigniewa z żoną
3. + Ignacego Tanty w 18 rocz. śm. Oraz z podziękowaniem za szczęśliwe przeżyte 90 lat Janiny Tanty – int. od córki Grażyny z mężem


18.00
1 .+ Romana Wasiaka – int. od Biura Rachunkowego Pauliny Mencel i rodz. Dominiaków i Pietrasików
2. + Joannę, Józefa Jerzyków, Helenę, Władysława Plewińskich z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośba o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie
3. + Ryszarda Krupińskiego – int. od Bolesławy i Bolesława Tomczaków

 

Niedziela 19.05
V Niedziela Wielkanocna
Ewangelia  J 13, 31-33a.34-35
7.00
1. + Franciszka 17 rocz. śm., Kazimierę Stempniaków, Zofię, Tomasza Baranków, Dorotę, Feliksa Pasiaków, o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pani Skalmierzyckiej o zdrowie dla Męża


9.00 1. + Radosława Sobczyka i zmarłych z rodz. Sobczyków i Sobczaków, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośba o zdrowie, łaski Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
2. + Wacława Basińskiego i zmarłych z rodziny, Helenę, Franciszka Menderów i zm. z rodz. oraz prośba
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
3. + Zbigniewa Christ w 4 rocz. śm. – int. od żony
4. W intencji Zuzanny z okazji pierwszych urodzin, z podziękowaniem za życie, zdrowie i z prośba o Boże błogosławieństwo
5. + Eugeniusza Heresztyn – int. od wnuczek Patrycji I Klaudii


11.00

1. za Parafian
2. + Aleksandrę Biernat w 4 rocz. śm. i zmarłych z rodziny
3. + Annę Jabłońską – int. od sąsiadów Wiesławy i Juliusza Leszcz z mamą
4. + Jana Nowaka – int. od rodz. Matłoków i Siudzińskich z Kotlina
5. + Jana Rapier – int. od Teścia Zbigniewa i rodz. Grzegorzewskich i Stachowiak


17:00 + Bernarda Pacynę w 4 rocz. śm., Janinę, Franciszka Pacynów, Klarę, Stefana, Henryka Grzesików
i zmarłych z rodziny

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.