Intencje Mszalne 29.04- 05.05.2019r.

29.04 Poniedziałek
Uroczystość św. Wojciecha

7:30 + Irenę Kopras – int. od rodz. Głowackich, Tomczak i Bielskiej z rodzinami
18.00 1. + Kurek Stanisława w 1 rocz. śm
2. + Eugeniusza Heresztyn – int. od córki Haliny z mężem i dziećmi


30.04 Wtorek

7:30 + Pawła i Mariusza Łykowskich – int. od rodz. Lasaków i Marka Chlasty i Budzików ze Skalmierzyc
18.00 1. Z okazji 25 rocz. ślubu Renaty i Włodzimierza z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dar Bożego błogosławieństwa na dalsze lata wspólnego życia i opiekę Pani Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Monikę, Sławomira Poczekaj w 17 rocz. śm.


01.05 Św. Józefa Rzemieślnika
Święto Pracy

10.00

1. + Mariannę Pawlak – int. od rodz. Goszczyńskich i Kowalczyków
2. + Zbigniewa i Reginę Dudek – int. od rodz. Sobczaków, Nowaków, Stasiak, Budzik i Graczyków
18.00 1. + Tadeusza Chlastę zmarłych rodziców, rodzeństwo z rodziny Chlastów i Śniadków
2. + Stefana w 30 rocz. Janinę Ireneusza Wasielewskich, Helenę, Henryka, Marka, Pawła Pietrzak Zbigniewa Rzeźniczak, Zofię, Antoniego Augustyniak


Czwartek 02.05
7.30 + Kazimierza Kurzajewskiego – int. od rodz. Wieczorków z Nowych Skalmierzyc i współpracownika syna Dariusza z firmy „Raben”
16:30 Z okazji 25-cio lecia ślubu Małgorzaty i Andrzeja, dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośba
o opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej, światło Ducha Świętego oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
18.00

1. + Pelagię, Leonarda, Jana Mielczaków, Franciszkę, Zofię, Leona, Jana, Kazimierza Pawła, Mirosława Czerwińskich
2. + Czesława Gierza w 23 rocz. śm. i zmarłych z rodziny Gierzów i Wielanków
3. + Henrykę Roślicką – int. od Małgorzaty i Tadeusza Walczaków i pracowników sklepu „Lewiatan”


Piątek 03.05
Uroczystość NMP Królowej Polski

7.00 + Ryszarda Krupińskiego – int. od wnuka Michała z narzeczoną
9.00 1. + Zofię Wawrzyniak, Helenę i Alojzego Kubiaków, Stanisławę i Józefa Wawrzyniaków, zmarłych z rodziny oraz z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
2. + Władysława, Alojzego, Jadwigę, Stanisława Wawrzyniaków, Józefę, Kazimierza, Teresę Klepaczów, z prośbą do Matki Bożej Skalmierzyckiej o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Wawrzyniaków i Klepaczów
3. + Msza św. zbiorowa


11.00

1. Za Ojczyznę
2. w intencji Julki, z okazji jej pierwszych urodzin z prośba o zdrowie i opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej dla niej i dla całej rodziny
3. Z prośba o błogosławieństwo Boże i Światło Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych oraz o zdrowie i opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej dla wnuków i całej rodziny
4. Z podziękowaniem do Matki Boskiej Skalmierzyckiej za ukończenie szkoły z prośba o zdanie matury i dary Ducha Świętego


12.30

1. + Stefanię Dycfeld w 2 rocz. śm., za Henryka Dycfeld w 31 rocz. śm, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o opiekę i zdrowie Pani Skalmierzyckiej nad całą rodziną
2. + Annę Jabłońską – int. od syna Pawła z żona Agnieszką i synami
3. + Jana Rapiera – int. od siostry Anieli z mężem i rodziny Stodolnych i Lorków
16:00 Msza św. w intencji Strażaków z okazji święta patrona św. Floriana

 

 

Sobota 04.05
Wsp. obow. św. Floriana

10.00

1. + Kazimierę Kieleńską oraz o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Ryszarda i Bożą opiekę dla całej rodziny
2. + Zenona Gilaka – int. od rodz. Wasielewskich i Furmaniak i Wawrzyniaków z Zabłocka


18.00

1. + Antoniego Pruchnickiego w 16 rocz. śm.
2 . Z podziękowaniem Matce Bożej Skalmierzyckiej za otrzymane łaski z okazji rocznicy ślubu z prośba
o Boże błogosławieństwo o zdrowie i radość życia na dalsze lata i całej rodziny oraz o życie wieczne dla zmarłych rodziców i teściów
3. + Mariannę Zydorek – int. od wnuczki Karoliny z rodziną i brata Ryszarda z rodz.


Niedziela 05.05
III Niedziela Wielkanocna
Dzień  I Komunii Świętej

7.00

1. + Irenę. Stanisława Wojtczaków, Pelagię, Andrzeja Olszaków, Marię, Adama, Edwarda Kałuzów, Henryka Namysła, Franciszka Michalaka
2. + Stanisława Pawlaka – int. od Wiesławy Bednarczyk z mężem i Małgorzaty Wawrzyniak z rodz.
9.00

1. + Jana, Jadwigę, Anielę, Michała, Kazimierza Jędrzejewskich, Kazimierę Bolesława Nawrockich, Władysławę, Juliana Raków, Piotra Olejniczaka, dziadków Michalaków, dziadków Nawrockich, Jadwigę Sylwestra Janickich
2. +Bogusławę w 12 rocz. śm., Stefana, Czesławę, Adama Stefańskich, Kazimierza i Mariannę Rataj, z prośba o dary Ducha Świętego dla całej rodziny


11.00 U R O C Z Y S T O Ś Ć I K O M U N I I Ś W I Ę T E J


17:00 + Stanisława, Edwarda Szcześniaków, Mariana, Mariannę, Franciszka Szczepaniaków, Irenę, Mariana Menderów, Pelagię Drabinę oraz o zdrowie w rodzinie

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.