Intencje Mszalne 22.04 - 28.04.2019

22.04 Poniedziałek Wielkanocny

7.00 + Ryszarda Krupińskiego – int. od sąsiadów z Kalisza
9.00 1.+ Czesława Wolniaszka w 14 rocz. śm. oraz za zmarłych z rodziny Wolniaszków
i Grzeszczyków
2.+Wacława i Kazimierza Bartoś – int. od syna Witolda z rodziną, z prośba o opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej
11.00 1.+ Z okazji 25 lecia ślubu Beaty i Janusza; + w 7 rocz. śm. Bronisławy Heresztyn
i Eugeniusza Heresztyn
2. O błogosławieństwo Boże dla Franciszka z okazji 8 urodzin oraz Jana z okazji 19-stych urodzin, , z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
3.+ Mariannę Pawlak – int. od rodz. Kaczmarek i Szkudlarek
12.30 1.+ Marię Strankowską w 2 rocz. śm.
2.+ Jana, Antoninę, Franciszka, Marię Ryszarda Szymczaków, Franciszka, Eleonorę, Czesława Walczaków, z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
3. + Marię Woźniak, wszystkich zmarłych z rodziny Woźniaków i Walczaków, Zenona Stawskiego, wszystkich zmarłych z rodziny Stawskich i Grzegorowskich


Wtorek 23.04 Oktawa Wielkanocy

7.30 + Irenę Kopras – int. od Edyty i Mariusza Kopras z rodziną
18.00 1.+ Kazimierę Bartoś – int. od wnuka Mariusza
2.+ Jana Nowaka – int. od chrześniaczki Kingi z rodz.


Środa 24.04 Oktawa Wielkanocy

10.00 1. + za dusze w czyśćcu cierpiące
2. + Pawła i Marcina Łukowskich – int. od kuzynostwa Bożeny, Józefa, Wiesława oraz Alicji z rodzinami
18.00 1.+ Annę Bodylską i dusze w czyśćcu cierpiące
2.+Annę Wacława Bednarczyków, Henryka, Ignacego, Stanisławę, Stanisławę, Tadeusza Karolaków,
Jana Dolińskiego o radość nieba i błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie
3.+ Annę Kocińską w 6 rocz. śm.


Czwartek 25.04 Oktawa Wielkanocy

7.30 + Jacka Wożniaka – int. od rodz. Urbaniak, Rosików i Komorowskich
18.00 1.+ Mariannę w 22 rocz. śm., Walentego Andrzejewskich, Marię, Franciszka Gmerków; z prośba o zdrowie i Bożą opiekę nad rodziną
2.+ Marka, Barbarę, Mariana Ogrodnik, Idziego, Józefę, Michała Wolczyńskich, Agnieszkę, Piotra Wirtów,
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie, miłość i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny


Piątek 26.04 Oktawa Wielkanocy

7.30 + Kazimierza Kurzajewskiego – int. od rodz. Szymczaków i Dyc ze Śliwnik
18.00 1.+ Franciszkę i Józefa, Marię i Antoniego Woźniaków, Weronikę, Bolesława, Stanisława Suś i za zmarłych z rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2.+ Irenę i Monikę Bodylską w 1 rocz. św. oraz z prośba o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny


Sobota 27.04 Oktawa Wielkanocy

10.00 + Jerzego Wawrzyniaka w 4 rocz. śm. oraz za zmarłych z rodziny Wawrzyniaków i Skowronków
16.00 Ślubna w int. nowożeńców.
18.00 1.+ Kazimierza Nowaka
2.+. Annę Kocińską w 6 rocz. śm., Zygmunta Urbaniaka w 2. rocz. śm. oraz z prośba o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie

 


28.04 II Niedziela Wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

7.00 + Józefę, Wacława, Łucję, Wiktorię, Ludwika Mikołajczyków, Franciszkę, Józefa Czerwińskich, Cecylię, Władysława Thomasów; z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Bożej za opiekę, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny i w Bogu wiadomej sprawie

 

9.00

1. z okazji 30 rocznicy ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dar Bożego błogosławieństwo i opiekę Pani Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2.+ rez.
3.+ Wincentego w 21 rocz. śm. i Józefa w 14 rocz. śm., Piotra, Jadwigę Jędrzejaków, zmarłych z rodziny Jędrzejaków, Błaszczyków, Ciesiółków; z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie
4. + Mariannę Zydorek – od córki z rodz.
5. + Jana Pabiszczaka – int. od żony


11.00

1. w int. Parafian.
2.+ Mariana, Wojciecha, Józefa, Józefę Szymańskich, Jana, Jadwigę, Adama, Apolonię, Stanisława, Jana, Czesława, Mariannę, Kazimierę Jaźwieców, Piotra Jurę, Jana Zofię Wais; z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
3.+ Łukasza Mąkosz w 7 rocz. śm., Stefana Osiewałę, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Pani Skalmierzyckiej dla całej rodziny
4. + Anny Jabłońskiej – int. od córki Magdaleny z mężem Krzysztofem i córkami
5. + Jan Rapier – int. od syna Przemka z Eweliną
6. + Eugeniusza Heresztyn – int. od syna Marka z żoną i synami


17.00 + Franciszka, Pelagię Skrobańskich, Michała, Władysławę Aleksandrzaków, Jerzego, Kazimierę Rynowieckich, Mariana Kamzola, Krystynę Wilczurę, Halinę Stępniak

 

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.