I N T E N C J E M S Z A L N E 8.-14.04.2019

Poniedziałek  8.4
7.30 + Irena Kopras – int. od rodz. Mencel i Perz oraz od rodz. Ruszczyńskich
18.00

1. + Mariannę Krymarys – int. od rodz. Dębickich ze Skalmierzyc
2. z okazji 18 ur. Pawła z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dar Bożego błogosławieństwo, światło Ducha Świętego w dorosłym życiu oraz o dalszą opiekę
i zdrowie dla całej rodziny za przyczyną Matki Bożej Skalmierzyckiej


Wtorek 9.4

7.30 + Zenona Gilaka – int. od rodz. Siwików i Niemców
18.00

1. + Marię Klusak – int. od rodziny Mrozów Tułaczów Mocków z Nowych Skalmierzyc, rodz. Walczaków z Ostrowa Wlkp. i Aldony Kowalczyk z rodz., Tomasza Urbaniaka z synem
2. + Ryszarda Krupińskiego – int. od syna Krzysztofa z żona i córką Kingą
3. + Teresę Jankowska – int. od chrześniaczki Ireny z mężem i Aureli i Karola z dziećmi
oraz od rodz. Armanowskich


Środa
10.4
10.00 1.+ Marcina i Pawła Łykowskich – int. od Kazimierza Strankowskiego z rodziną i kuzynki Anny Grajek z rodz.
2. + Pawła i Marcina Łykowskich – int. od rodz. Wielanków, Gidelskiej i Hinz oraz od Jana Sobczaka
18:00 1. + Jana, Antoninę, Antoniego Dolińskich, Pelagię, Stanisława, Edmunda Banasiaków
i Henryka Karolaka z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo
2. + Antoninę Derwich w 19 rocz. śm., Józefę i Franciszka Strankowskich, Władysława Przybyłkę, podziękowaniem za szczęśliwe przeżyte 80 lat Marii z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Pani Skalmierzyckiej dla całej rodziny
3. + Kazimierza Kurzajewskiego – int. od sąsiadów Olszewskich, Pałczyńskich, Haliny Marciniak, Wideńskich i Bałach
Czwartek  11.4
PARAFIALNA  SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA
7:30 + Jacka Woźniaka – int. od Wojciechowskich i Tomczaków
18:00

1. + Hieronima 22 rocz. śm. Zofię Ludwika Kaczmarków, Jana, Mariannę, Małgorzatę, Przemysława Szkudlarków o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
2. + Henryka Łuczka w 9 rocz. śm., Władysławę i Franciszka Łuczaków, Mieczysławę
i Józefa Czajów, Janinę i Józefa Wanatów, Hermana Boka, dziadków Łuczaków
i Wojtczaków
3. + Stanisława Krakowskiego – int. od syna Romana


Piątek 12.4

7:30 + Jacka Woźniaka – int. od Piotra Misiaka z rodz.
17:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
18:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa i Msza św.
1. + Katarzynę w 35-ta rocznicę śmierci, Władysława, Annę, Franciszka, Anielę, Józefa, Stanisława Pęcków, Marię, Antoniego, Józefa, Stefana, Teresę Kurzajewskich, Zbigniewa Włodarczyka, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Roberta w 30-ta rocznicę śm., Mariannę, Andrzeja Sikorów, Józefę, Wincentego Światłych oraz z prośba o zdrowie w rodzinie


Sobota 13.4
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

10.00

1. + Mariannę Zydorek – int. od męża Władysława
2. + Stanisława Pawlaka – int. od chrześniaczki Anny i rodz. Orzechowskich i Ławniczaków oraz Kazimiery Pawlak
18.00
1. + Marię, Czesława, Michalaków, Pelagię, Jana Chmielewskich i zmarłych dziadków,
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dalszą opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Jana Genowefę Sobczak, Zofię Romana Zmysłowskich

 

 

 

Niedziela 14.4

Wielki  Tydzień
Niedziela Palmowa

Ewangelia
Łk 22, 14-23,56
Rok C, I

Niedziela Męki  Pańskiej
7.00 + Ryszarda Krupińskiego – int. od syna Grzegorza z żoną


9.00

1. + Stanisława, Andrzeja, Marię, Franciszka Światłych, Jadwigę, Piotra Kołatuch, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
2. + Mariannę Pawlak – int. od rodz. Chlastów i Nowaków i Kukułków
3. + Krzysztofa, Czesławę, Jana, Aleksandra, z prośba o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny oraz w intencji Panu Bogu wiadomej
4. + Stanisława Krzekowskiego – int. od wnuka Eweliny z mężem i córką Jessica oraz od wnuka Piotra z żoną i córką Oliwią
5. + Jana Nowaka – int. od brata Hieronima z żoną


11.00

1. + Kazimierę Bartoś – int. od syna Romana z żoną
2. + Romana Wasiaka – int. od rodz. Mikołajczyków, Olków, Woźniaków
3. + Piotra Koprasa w 2 rocz. śm. i za zm. rodziców i teściów
4. + Karolinę Kubiak w 1 rocz. śm. – od synów Henryka i Piotra
5. + Renatę Szyjka w 2 rocz. śm.
6. + Eugeniusza Heresztyn – int. od syna Radosława


15:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa ulicami Skalmierzyc


16.00 Nabożeństwo pasyjne – Gorzkie Żale
17.00 + Andrzeja Zybałę – int. od kuzynki Urszuli z rodz. i kuzyna Zdzisława z rodz.

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.