I N T E N C J E M S Z A L N E 1.-7.04.2019

Poniedziałek 1.4
7.30 + Reginę i Zbigniewa Dudek – int. od rodz. Szyszków, Chlastów i Skupina ze Śliwnik
18.00

1. + Idziego, Józefa, Stanisława, Ewę Grajków, Stanisławę, Jana Wcześniaków, z prośba
o zdrowie i opiekę Boża dla całej rodziny
2. + Mariannę w 10 rocz. śm., Stanisława, Jerzego Jaźwieców i zmarłych z rodziny Jaźwieców i Woźniaków
3. + Urszulę Banasiak – int. od chrześniaczki Danuty z dziećmi i rodz. Kurków oraz od sąsiadów Tomczaków Szymczaków i Edwarda Walczaka


Wtorek 2.4

7.30 + Stanisława Pawlaka – int. od Bernarda Karbowskiego, Józefa Pawlaka z rodz.
i koleżanki Hani, Kasi, Marysi i Ewy
18.00

1. + Zofię Nowicką w 6 rocz. śm., dziadków, Kaspra i Ryszarda Szczepaniaka
2. + Helenę, Jana i Janusza Stasiaków, za zmarłych z rodziny Stasiuków i Górskich oraz z prośba o Bożą Opiekę w rodzinie


Środa 3.4
10.00

1.+ Wacława Danielaka w 9. rocz. śm., Stanisławę, Stefana Michalaków, Kazimierę, Jana Bednarczyków, Piotra, Franciszkę, Wincentego Jurów oraz o zdrowie i dary Ducha Świętego w rodzinie
2. + Irenę Kopras – int. od rodz. Kowalczyków, Stefańskich, Zaborowskich i Pauliny Pawlaczyk
18:00

1. + Mariannę, Piotra i zm. z rodz. Pryczak, Raczyńskich, Błaszczyków i Maciejewskich,
z prośba do Matki Boskiej o zdrowie i opiekę
2. + Marię i Ryszarda Szymczaków
3. + Stanisława Krzekowskiego – int. od Krystyny Rybak z Martą i Arkiem i Wiktorem


Czwartek 4.4
wspomnienie św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła

7:30 + Józefa Przybyła – int. od rodz. Koźbików z Kalisza i rodz. Stawskiej i Maldańskich
18:00

1. + Mariannę, Józefa i Teresę Borowicz, Helenę, Jana Zembskich
2. + Marię Gierz w 8 rocz. śm. i Anitę Chałupka
3. + Teresę Jankowską – int. od rodz. Pyszlów, Pawłowskich, Dolatów, Stefana Pluty

 

Piątek 5.4

7:30 + Mariannę Pawlak – int. od Woźniaków i Królów z Ostrowa
16:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i Msza św.
1. + Marcina, Pawła Łykowskich – int. od Wasielewskich, Walczak i kuzynki Małgosi
z mężem
2. + Jana Rapier – int. od córki Dominiki z mężem i dziećmi
18:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa i Msza św.
1. + Msza św. zbiorowa
2. + Irenę Gierz z okazji imienin
3. + Romana Wasiaka – int. od brata Władysława z rodz.


Sobota 6.4
10.00

1. + Zenona Gilaka – int. od rodz. Mielczak, Józefiaków, Gilaków z Żydowa, Dębickich i Ławniczkaów
2. + + Kazimierza Kurzajewskiego – int. od Ireny z domu Kurzajewska z rodz.
i rodz. Bartoszewskich
18.00
1. + Mariana Kaczmarka w 6 rocz. śm., za zmarłych rodziców i teściów oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsza Boża opiekę nad rodziną
2. + Mariannę Pawlak – int. od Matyśkiewiczów i Pawlaków
3. + Helenę Paczkowską – int. od Budków, Kaczmarków, Borusiaków, Wawrzyniaków, Stodolnych i Banasiaków

 

 

 

 

Niedziela 7.4

V Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia  J 8, 1-11
Rok C, I

 

7.00 + Zygmunta Sutarzewicza – od kolegi Zbyszka Gzieła
9.00

1. + Jadwigi, Józefa, Jacka, Woźniaków, Annę, Józefa, Ludwika, Kudziów, Pelagię, Kazimierza, Stasiaków, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
2. + Jana w 11 rocz. śm., Teresę Jankowską – int. od córki i syna
3. + Barbary i Mieczysława Kaźmierczaków, Wandy i Kazimierza Ogrodowiczów
oraz Wiktorii i Antoniego Pawlaczyków
4. + Jana Nowaka – int. od siostry Marii z mężem
5. + Ryszarda Krupińskiego – int. od żony


11.00

1. + Za parafian
2. + Zofię Olejnik w 27. rocz. śm., Ludwika, Ryszarda, Bogumiłę, Mieczysława Olejników, Zofię Przybył, Krystynę Bartoś, Marię Nowaczyk
3. + Pawła Koprasa w 7 rocz. śm., Irenę, Marię , Antoniego Koprasów, Roberta Siwika, Stanisława, Mariana i Andrzeja Jędrzejewskich, z podziękowaniem za odebrane łaski oraz z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
4. + Eugeniusza Heresztyn - int. od syna Roberta z żoną i dziećmi
5. + Jana Dominiaka – int. od rodz. Dębickich z Skalmierzyc
6. + Henrykę Roślicką – int. od syna Andrzeja z rodz.


16.00 Nabożeństwo pasyjne – Gorzkie Żale
17.00 + Stanisława i Czesław Męka i brata Zygmunta Mąka oraz dziadków Adamskich
i Mąków oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.