I N T E N C J E M S Z A L N E 18-24.03.2019

Poniedziałek  18.3
7.30 + Józefa Przybyła – int. od rodz. Kowalczyków z Nowych Skalmierzyc i Przybyłów z Droszewa
18.00 1. + Józefa, Władysławę, Stanisława Woźniaków, Eleonorę, Franciszka, Czesława Walczaków, Marię i Ryszarda Szymczaków, Bożenę Woźniak
2. + Stanisława, Józefa, Edwarda, Jana, Michała, Katarzynę, Leona Małyszków, Władysławę, Helenę, Ryszarda, Antoniego Pawlaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
3. + Kazimierza, Kazimierza, Józefę, Teresę Klepaczów z rodziny Dolatów, Kaźmierczaków, Wawrzyniaków i Pawlaków; z podziękowaniem Matce Bożej za otrzymane łaski z prośba o zdrowie i opiekę nad cała rodziną


Wtorek 19.3

św. Józefa  Oblubieńca NMP Opiekuna Zbawiciela

7.30 + Jacka Woźniaka – int. od Marka Woźniaka z rodz. i rodz. Sobańskich i Namysłów
18.00 1. za żywych i zmarłych Członków Stowarzyszenia Rzemieślników i Przedsiębiorców
2. + Teresy i Stanisławę Kubiak, Mariannę i Józefa Walas , Marię i Jana Zydorek, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w dniu urodzin
3. + Józefę, Michała, Idziego Wolczyńskich, Agnieszkę, Piotra, Jana Wirthów, Barbarę, Mariana, Marka Ogrodnik; z podziękowaniem za odebrane łaski oraz z prośba o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny


Środa  20.3
10.00 1.+ Stanisława Pawlaka – int. od rodz. Woźniaków z Gniazdowa
2. + Teresę Sztandera – int. od Bogusławy Jankowskiej z rodz. i rodz. Grabarkiewiczów
18:00 1. + Józefa, Zofię, Józefa Jasińskich, Renatę Szyjka, Ryszarda Szczepaniaka, Jana, Stefanie Jakubowskich i zm. dziadków
2. + Wincentego Kilosa w 6 rocz. śm.
3. + Eugenię Wasiak w 2 rocz. śm., zmarłych z rodziny Wasiaków


Czwartek  21.3
7:30 + Irenę Kopras – int. od kuzyna Edwarda i Łucji Głowackich z rodz. i rodz. Thomasów
18:00 1. + Wacława Bartosia z prośbą o opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Stanisława, Józefę Danielaków, zmarłych z rodziny Danielaków i Pawlaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące


Piątek  22.3

7:30 + Andrzeja Zybałę – int. od kuzyna Jacka i Irenki
17:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
18:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa i Msza św.
1. + Antoniego, Marię, Pawła, Irenę, Jadwigę, Piotra Koprasów, Roberta Siwika, Stefana, Józefę Cieślaków
2. z okazji imienin oraz o błogosławieństwo Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny


Sobota 23.3
10.00

1.+ o. Alojzego Skowronka, Jerzego Wawrzyniaka i za zmarłych z rodziny
2. + Zenona Gilaka – int. od rodz. Komorowskich, Mroczek i Sztukowskich
18.00
1. + Józefę i Józefa Korczak, Natalię i Bronisława Korczak, Józefa i Elżbietę Wojciechowskich
2. + Joannę, Edmunda Samorzewskich, Józefę, Wacława, Łucję Mikołajczyków, Jana Króla, o wiarę, zdrowie i błogosławieństwo Pani Skalmierzyckiej dla całej rodziny
3. + Stanisławę Kucharczyk w 27 rocz. śm., Mariannę i Ewę Kucharczyków, Wiesławę
i Henryka Grajkowskich, Janinę i Stanisława Lewińskich

 

 

 

 

 


Niedziela 24.3

III Niedziela
Wielkiego Postu

Ewangelia  Łk 13, 1-9

7.00 + Piotra, Franciszkę, Wincentego Jurów, Jana, Jadwigę, Adama, Apolonię, Stanisława, Mariannę, Czesława, Jana, Kazimierę Jaźwieców, Wojciecha, Mariana Szymańskich, Wacława Danielaka oraz z prośba o opiekę Boża dla całej rodziny


9.00 1. + Mariana Mocka, zm. rodziców Władysławę, Jana Mocków, Helenę, Teofila Przepiórów, Emilie Płotek, z prośba o zdrowie syna i całej rodziny
2. + Jana w rocz. śm., Mariannę, Eugeniusza Wirtów, Wacława Olejnika i zm. z rodz.;
o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
3. + Zofię Wawrzyniak w 3 rocz. śm., zm. z rodziny oraz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
4. + Pelagię, Ludwika, Szczepaniaków, Helenę, Jana, Wolniaszków, Irenę, Jerzego, Pawła Łęckich
5. + Wojciecha Woźniaka – int. od Weroniki i Bernarda Jędrzejewskich z Wiktorem i od Beaty i Pawła Nowaków z dziećmi


11.00

1. + Za Parafian
2. + Józefa, Teresę, Stanisława, Zuzannę, Stanisława, Władysława, Mariana, Teresę, Helenę, Stefana Kubiaków, Marię, Jana, Weronikę Zydorków, prośba o zdrowie opiekę Boża dla całej rodziny
3. z podziękowaniem za szczęśliwe przeżyte 99 lat Zofii, z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Pani Skalmierzyckiej dla jubilatki i całej rodziny
4. + Jana Bogutę oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny
5. + Teresę Jankowska – int. od rodz. Jankowskich, Pawlaczyków, Światłych oraz od koleżanek z pracy wnuczki Karoliny
6. + Stanisława Krzekowskiego – int. od córki Elżbiety z mężem Krzysztofem


16.00 Nabożeństwo pasyjne – Gorzkie Żale
16:45+ Mariannę, Mariana, Annę Szymczaków, zm. z rodz. Lisów i Szymczaków, Jolanty i Antoniego Wolniaków

Po mszy św. kurs przedmałżeński 

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.