I N T E N C J E M S Z A L N E 04-10.03.2019

Poniedziałek  4.3
Święto św. Kazimierza Królewicza

7.30 + Kazimierza Nowaka w dniu imienin – int. od żony i dzieci
18.00

1. + Kazimierza, Kazimierza, Józefę, Teresy Klepaczów z rodziny Dolatów, Kaźmierczaków, Wawrzyniaków i Pawlaków, z podziękowaniem Matce Boskiej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę nad całą rodziną
2. + Kazimierę i Stanisława Krzekowskich – int. od córki Elżbiety z mężem
3. + Lecha Motyla w 1 rocz. śm. – int. od rodz. Zydorowiczów


Wtorek 5.3

7.30 + Andrzeja Zybały – int. od kuzynki Feli Mocek z mężem
18.00 1. + Alojzego Szymczaka w 3 rocz. śm., rodziców, teściów, dziadków i zmarłych z rodziny;
o Boże błogosławieństwo dla rodziny
2. + Jadwigę, Walentego Ogrodowiczów i Feliksa oraz Grzegorza Pawłowskich
18:30 „BÓG JEST DZIAŁA” KONCERT KS. JAKUBA BARTCZAKA W DOMU KATOLICKIM


Środa
Popielcowa  6.3

7.30 + Józef Przybył – int. od rodz. Jasińskich i Kowalczyków


9.00 O boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach oraz o dary Ducha Świętego i dobre przeżycie Wielkiego Postu oraz owoce Ewangelizacyjnych Rekolekcji Szkolnych.


10:00 + Jana, Jadwigę, Czesława, Jana, Stanisława, Mariannę, Kazimierę Jaźwieców, Antoniego, Józefę Woźniaków, Jana, Walerię Rosołków, Wojciecha, Mariana Szymańskich, Piotra Jurę, Jana, Zofię Waisów, Tadeusza Wojcieszaka, o zdrowie dla całej rodziny
+ Tadeusza Wojcieszaka – int. od Wojciecha Pawlaka z rodziną


16:00

1. + Ryszarda Szczepaniaka w 7 rocz. śm. oraz rodziców i teściów
2. + Stanisława Pawlaka – int. od rodz. Śniadek i Woźniaków


18:00

1. + Kazimierza Ciesiółkę, zmarłych rodziców, teściów i rodzeństwo oraz z prośba o opiekę Matki Bożej nad rodziną
2. + Władysława, Bolesława i rodz. Kowalskich, Zofię i Józefa oraz rodz. Pawelców, Józefa Sudolskiego, z prośba o dalszą opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej nad rodziną i o Boże błogosławieństwo
3. + Kazimierza Kurzajewskiego – int. od siostry Krystyny z mężem i rodz. oraz od rodz. Szymczaków
i Chlastów


Czwartek 7.3
7:30 + Lucynę Jopek – int. od rodz. Skupin i Gmerek
18:00

1. + Marię Klusak – int. od Kazimiery i Bernarda Kucharskich i od rodz. Zająców
2. + Zenona Gilaka – int. od Mariusza Nowickiego z rodz. i rodz. Pabiszczaków i Doktorów
3. + Romana Wasiaka – int. od rodz. Kozłowskich i Ewy Jakubowskiej z rodz.


Piątek 8.3
7:30 + Jacka Woźniaka – int. od rodz. Pawlaków, Krzesińskiej i Czesława Nowaka z rodziną
17:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
18:00 Nabożeństwo pasyjne – Droga Krzyżowa i Msza św.
1. + Ewę Binek w 25 rocz. śm. , za zmarłego Zygmunta, Władysława, Rozalię Binek i Bronisławę
i Idziego Mikołajczyków
2. + Stefana w rocz. śm. i Stanisława Jasiórskich – int. od córki Ireny z rodz.
3. + Dorota Michałowska – int. od męża Janusza i córki Ewy i Małgorzaty


Sobota 9.3
Dzień Kobiet

10.00

1.+ Teresę Sztandera – int. od rodz. Banach, Poczekajów oraz od Kubiców ze Śliwnik
2. + Stanisława Pawlaka – int. od chrześniaczki Kazi z rodz. i sąsiadów Machelaków


18.00

1. + Kazimierza, Józefa, Ludwika, Mariannę Wilczurów, Mariannę, Jana, Tomasza Nastawskich, Andrzeja Zdyba i wszystkich zmarłych z rodziny oraz do Matki Bożej Skalmierzyckiej o opiekę nad całą rodziną
2. + Władysława, Alojzego, Jadwigę, Stanisława Wawrzyniaków, Kazimierza, Józefę, Jana, Franciszkę Klepaczów, z podziękowaniem Matce Bożej za odebrane łaski z prośba o upragnione zdrowie
i błogosławieństwo dla całej rodziny Klepaczów i Pawlaków
3. + Helenę Paczkowskiej – int. od Krystyny Pruchnickiej, rodz. Nowaczyków i Ulichnowskich
oraz od Przemysława i Joanny Dominika z dziećmi


Niedziela
10.3 I Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia  Łk 4, 1-13

 

7.00 + Lucynę Jopek – int. od Anety Wasiak i rodz. Klar


9.00

1. + Wiesława w 1 rocz. śm., Rozalię, Kazimierza, Mieczysława, Antoniego, Stanisława Józefiak, Józefa Łuczaka, Kazimierę, Stefana, Zdzisława Matyjak, Ewę, Leszka Żeczow
2. Z prośba o zdrowie i dary Ducha Świętego z okazji 18-tych urodzin Piotra oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
3. Z podziękowaniem za przeżyty rok Wiktora z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
4. W podziękowaniu za 5 rok życia Leny prosząc o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej dla niej i całej rodziny
5. Teresę Jankowską –int. od wnuków Mateusza Anety i Ilony z rodzinami


11.00

1. + Za Parafian
2. + Kazimierę Pawlińską w 1 rocz. śm.
3. + Stanisława w 50 rocz. śm., Pelagię, Justynę, Kazimierza Krysiaków i Wincentego, Józefę, Lechosława, Mariana Światłych oraz dziadków zmarłych z tych rodzin
4. +Adama Kowalczyka w 1 rocz. śm. oraz z okazji 90-tych urodzin prośba do Matki Bożej Skalmierzyckiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo
5. + Mieczysława Florczaka –int. od Andrzeja i Wojciecha Soinskich z rodzinami
6 . + Marii Ulichnowskiej – int. od sąsiadów Olejników i Bartkowiak oraz od kuzynki Teresy z rodzinami
z Biskupic Ołobocznych


16.00 Nabożeństwo pasyjne – Gorzkie Żale
17.00 + Ryszarda Dutkowskiego w 5 rocz. śm. – int. od od żony i dzieci

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.