I N T E N C J E M S Z A L N E 04-10.2.2019

Poniedziałek 4.02

7.30 + Irenę Kopras – int. od rodz. Stępinów i Pałczyńskich oraz Danielaków z Dąbkowej
18.00

1. + Józefa, Mariannę, Wiesławę Kaźmierczak, Helenę, Stanisława, Marię, Pawła Otwiasków, Wojciecha Tomasza Matyśkiewiczów oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz o Bożą opiekę
2. + Irenę Gierz w 4 rocz. śm


Wtorek 5.2 wsp. św. Agaty

7.30 + Lucynę Jopek – int. od Doroty Kopras z rodz. i Marii Sztandera z synami
18.00

1. + Marię Klusak – int. od Marii, Sławomira Jaźwieców i rodz. Smolarków, Chwalińskich
i Sylwestra Olszaka
2. + Jadwigę Sztandera – int. od sąsiadów Stasiaków Sochackich z Danusia i rodz. Szmani


Środa  6.2 wsp. św. Pawła Miki i Tow.

10.00

1. + Andrzeja Juszczaka – int. od kuzynostwa Marii z rodz. z Ostrowa i Geni z rodz. z Ostrowa i Teresy
z rodz. z Skalmierzyc
2. + Jadwigę Matecką – int. od Aleksandry Ławniczak z mężem, Tomasza Grajka z rodziną
18:00

1. + Kazimierę, Romualda, Marię Kołyszków, Teresę, Jana Rosochaczów, Michalinę, Władysława Wiśniewskich oraz zmarłych dziadków i chrzestnych; z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę naszej Pani Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Marianę Pawlak – int. od rodz. Smug, kuzynki Zofii Kaczmarek


Czwartek  7.2
7:30 + Ryszarda Szymczaka – int. od Grażyny Miś z rodz. i Grajewskich z Sadowia
18:00

1. + Wacława Walczaka – int. od Tadeusza Gierza z rodziną i rodz. Czasków i Szkudlarek
2. + Marię, Józefa Jędrzejewskich w 20 rocz. śm., Wacławę, Aleksego, Krzysztofa, Stanisławę, Ludwika, Jana, Bronisławę Dolatów , Marię, Antoniego Gołębiowskich, Helenę, Stanisława Bemblów, Franciszka, Stanisławę, Stanisława Ranisiów, Marię, Józefa Przybyłów, Wincentego Urbaniaka za zmarłych z rodziny Jędrzejewskich, Dolatów, Urbaniaków, Gołębiowskich i Klarów, Małgorzatę Balcerzak, Urszulę Banasiak, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej nad cała rodziną


Piątek  8.2
7:30 + Czesława Jureka – int. od Jolanty i Mariusza Pustkowskich
18:00

1. + Stanisława Pawlaka – int. od Emili Jakubiak i rodz. Jakubiaków
2. + Teresę Sztandera – int. od chrześniaczki Danki z rodz. i chrześniaka Zdzisława z rodziną


Sobota 9.2
10.00

1. + Zofii Nowackiej od Referatu Oświaty i Wychowania Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
2. + Stanisława Pawlaka – int. od rodz. Andrzejczak z Warszawy i rodz. Woźniak
18.00

1. + Mikołaja, Józefa, Konstancję, Helenę Tomczak, Józefa, Antoninę, Marię, Władysławę, Stanisławę, Piotra Szmania, Zbigniewa Sztandera i za zmarłych z tych rodzin
2. + Jana Pawlaczyka w 9-tą rocz. śm., Marię Pawlaczyk, Ewę, Jarosława Jakubowskich, Marię, Edwarda Jędraszyk, Ludwika Błaszczyka i zm. z rodz. Pawlaczyków, Jaźwieców i Ławniczaków
3. W intencji Aleksandry z okazji 18 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej


Niedziela 10.2

V Niedziela zwykła

Ewangelia  Łk5,1-11

 

7.00 + Lucynę Jopek – int. od Ojca Chrzestnego i rodz. Chwalińskich i Smolarków


9.00

1. Z okazji 80-tych urodzin Marii i Ireny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej oraz za zmarłych rodziców i syna
2. + Mariannę, Stanisława Olejnik, Krystynę, Bartkowiak, Dariusza, Sylwestra Spaleniak, Agnieszkę, Franciszka Słomiannych, duszę z rodziny i w czyśćcu cierpiące
3. Z podziękowaniem za przeżyty rok Ksawerego, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Ksawerego i całej rodziny
4. + Wojciecha Woźniaka – int. od koleżanek i kolegów syna Nikodema z klasy Va z rodzicami
i wychowawcą


11.00

1. Za Parafian
2. + Józefa Przybyła – int. od rodz. Rybarczyk, Rachwalskich i Matuszczak
3. w 1 rocz. urodzin Laury i 7 rocz. ślubu Agnieszki i Marka z podziękowaniem za odebrane łaski i prośba o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże
4. + Romana Wasiaka – int. od rodz. Koniarków i Bartoś ze Skalmierzyc
5. + Janinę Grobelną – int. od Ryszarda Jasiórskiego i od Franciszka Jasiórskiego z rodzinami


17.00 + Irenę w 2 rocz. śm. Kazimierza Cofalskich , Helenę, Jana, Jana Dymarczyków oraz o zdrowie
i błogosławieństwo Matki Bożej Skalmierzyckiej w rodzinie

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.