I N T E N C J E M S Z A L N E 14.1. - 20.01.2019

Poniedziałek 14.01
I Tydzień Okresu Zwykłego

7.30 + Zofię Wais – int. od bratowej Ireny i rodz. Adamków z Ostrowa

18.00 + Stanisława Grajka – int. od rodz. Wawrzynczaków ze Skalmierzyc


Wtorek 15.1
wsp. św. Pawła pustelnika

7.30 1. + Adama Kowalczyka – int. od cioci Stanisławy Bukowskiej z Maciejem
2. + Irenę Bodylską – int od rodz. Pasjów, sąsiadów Sobczyków, Kamili i Jakuba Góralczyk


Środa 16.1

10.00

1. W pierwszą rocznicę urodzin Mieszkaz podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej nad cała rodziną
2. + Jadwigę Matecką – int. od rodz. Otwiasków z Śliwnik i Lewkowa
3. + Ryszarda Szymczaka – int. od Danielaków ze Śliwnik kolegi Mariusza i Rady Sołeckiej z Węgier

Czwartek  17.1
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim - wsp. św. Antoniego

7:30

1. + Magdalenę Jańczyk – int. od sąsiadów Giernalczyków i Wojciechowskich i rodz. Sztandera
2. + Kazimierę Kielańską – int. od ul. Dolińskich, Wojtaszczyków, Barbary i Dariusza z córkami
3. + Tadeusza Wojcieszaka – int. od Rady Spółdzielczej „Lazur” i rodz. Czaków


Piątek 18.1
Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

7:30 1. + Wacław Walczak – int. od Wiesławy i Józefa Bednarczyk z rodziną
2. + Tadeusza Wojcieszaka – int. od rodz. Kurków i Straży Pożarnej ze Skalmierzyc
3. + Andrzeja Juszczaka –int. od sąsiadów Kowalczyków rodz. Gawronów i kuzynki Bernadetty z rodziną


Sobota 19.1
wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

10.00

1. Z podziękowaniem za dar życia i sakrament chrztu świętego z okazji urodzin z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny dla Jubilatki
2. + Kazimierę Kielańską – int. od koleżanek z ul. Pleszewskiej i rodz. Spaszewskich, Orzechowskich i Szymankiewiczów
18.00

1. + Stanisława 10 rocz. śm. i Katarzynę Kajetańczyk, Agnieszkę, Franciszka Słomiannych,
za księdza Alojzego Godziszewskiego oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
2. + Helenę Paczkowską – int. od wnuczki Pauliny z mężem


20.1 Niedziela

II Niedziela zwykła

7.00 + Helenę Stanisława – Stanisława Rybaków, Pelagię Romana Stasiaków oraz błogosławieństwo Boże
w rodzinie


9.00

1. + Genowefę Nowak 25 rocz. śm. i zmarłych z rodz. oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny
2. + Stanisława Matczaka w 5 rocz. śm.
3. + Annę, Stanisława Bartoś, Marię, Kazimierza Klusak, Irenę, Jana Rapier, Stanisława Nowaka
4. + Irenę Kurek w 5 rocz. śm., Stanisławę i Józefa Juraszek i zmarłych z rodziny
5. + Stanisław Pawlak – int. od żony Marii


11.00 1. Za Parafian
2. + Mariusza Kuncewicza i Kazimierza Walczaka oraz zmarłych z rodziny
3. + Henryka, Henryka Remelskich, Rozalię Światłą, Stanisławę, Mieczysława Chwiłkowskich
4. + Romana Wasiaka – int. od chrześniaczki Małgorzaty z rodz. i kuzynki Marii Byzia z rodzina
5. + Józefa Przybyła – int. od Justyny i Rafała z Julia
6. + Urszulę Banasiak – int. od córki Doroty z mężem i dziećmi


15:00 SPOTKANIE NOWOROCZNE LUDZI DOBREJ WOLI NA SALI OSP w SKALMIERZYCACH


17.00 + Jerzego w 2 rocz. śm. Mariannę, Stanisława, Jaźwieców i zmarłych z rodziny Jaźwieców
i Woźniaków

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.