I N T E N C J E M S Z A L N E 24.12.2018 - 01.01.2019

Poniedziałek  24.12
IV Tydzień Adwentu

10:00

1. + Józefę, Stanisława Danielaków, zmarłych z rodziny Danielaków i Pawlaków, siostrę służebniczkę Cyrenie oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. + Józefa w 15 rocz. śm., Piotra, Pelagię, Stanisława, Zofię, Błaszczyków, Walentego, Mariannę, Jana Raczyńskich, Piotra, Mariannę Pryczaków, za zmarłych dziadków; z podziękowaniem za opiekę, odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla całej rodziny


Poniedziałek  24.12
Wigilia Narodzenia Pańskiego

22.00

1. Za Parafian
2. + Teresę Sztandera – int. od IIlony z Hansem i dziecmi i rodz. Jaśórskich i Bednarków ze Śliwnik
3. + Zenona Gilaka – int. od rodz. Dopierałów, Kiszków z Pozania i Romana Gierza z rodz.


24.00 1. Za Parafian
2. + Pawła Łykowskiego – int. od rodz. Jędraszczyków i Mikołajczyków
3. + Kazimierę Kielańską – int. od siostry Teresy i rodz. Kosterów i Wichorskich


Wtorek 25.12

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

9.00

1. Z okazji 50-tej rocznicy ślubu Barbary i Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośba
o błogosławieństwo Matki Bożej Skalmierzyckiej na dalsze lata oraz zdrowie i opiekę dla całej rodziny
2. Z okazji 7 urodzin Mirka i 2 urodzin Lenki z podziękowaniem za odebrane łaski i prośba o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata
11.00

1. Wacława Bartosia z prośbą o opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
2. + Kazimierza w 6 rocz. śm., Józefę, Ludwika Chlastów i za zmarłe rodzeństwo z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej nad całą rodziną
3. + Józefa Przybyła – int. od Mateusza i Anety z dziećmi
12.30

1. + Zofię Stachowską w rocznicę śmierci
2. + Marię Ulichnowską – int. od sąsiadów Walczaków, Sikora, Thomasów
3. + Pawła Łykowskiego – int. od sąsiadów Łuczaków, Sztukowskich, Józefiaków, Potaszników i Danielaków


Środa 26.12

Święto św. Szczepana Pierwszego Męczennika

7.00 + Lucynę Jopek – int. od rodz. Dolińskich i Banasiaków, sąsiadów Szuletów i Dolińskich


9:00

1. + Stanisława w 23 rocz. śm. i Zofię Błaszczyków, zmarłych z rodziny Jędrzejaków, Błaszczyków, Ciesiółków, Paczkowskich; z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo w rodzinie oraz dary Ducha Świętego
2. + Annę w 37 rocz. śm., Wacława Bednarczyków, Henryka, Ignacego, Stanisławę, Stanisławę, Tadeusza Karolaków, Jana Dolińskiego, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej nad rodziną
11.00

1. + Mariusza Szymczaka w 11 rocz. śm., Halinę Netter z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie
2. + Kazimierę Kielańską – int. od szwagierki Ireny chrześniaczki Ewy z rodziną
3. + Romana Wasiaka – int. od wnuczki Natalii i wnuka Kamila
4. Helenę Paczkowską – int. od córki Urszuli
12.30

1.+ Mieczysławę, Tadeusza i Kazimierza w 11 rocz. śm. Gruszków, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla całej rodziny
2. + Danutę, Mieczyława Nowackich, Mariannę, Michała, Irenę Jakubiak, Rozalię i Augustyna Koronów
3. + Kazimierza Kurzajeskiego – int. od wnuka Kamila z żoną i Nikodemem
4. Joannę Hinz – int. od teściów Jakubowskich z Eweliną

 

 


Czwartek 27.12

Święto św. Jana Ewangelisty

16:00

1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o zdrowie, dary Ducha Świętego, żywą wiarę
i potrzebne łaski w Nowym Roku dla Ojców i Matek Żywego Różańca, a dla zmarłych członków o życie wieczne
2.+ Jadwigę Sztandera – int. od rodz. Otwiasków, Bochyńskich i Kaczmarek
3. + Mariannę Michaś – int. od brata Antoniego z żoną


Piątek 28.12

Święto św. Młodzianków

16:00

1. + Mariannę Jaźwiec – int. od pracowników z Firmy Fortepianów z Kalisza i rodz. Wojciechowskich
i Jarmanowskich
2. + Włodzimierza Niezgódkę – int. od Ratajów i Grabarczyków z Kalisza
3. + Janinę Kardas – int. od syna Grzegorza z żoną i córką
17:00 Widowisko patriotyczno - historyczne
„ S K A L M I E R Z Y C K I E      D R O G I      D O        N I E P O D L E G Ł O Ś C I ”


Sobota 29.12
Piąty Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

10.00 1. + Stanisławę w 21. rocz. śm. Walentego Walczaków, za Czesławę, Walentynę, Franciszka Strankowskich, zmarłych dziadków i zmarłych z tych rodzin, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
2. + Krzysztof Wieła – int. od babci Zosi z rodziną
16.00 Msza święta ślubna
18.00 1. + Teresę Sztandera – int. od kuzynki Kazimiery i pracowników Firmy syna Macieja z Ociąża
2. + Józefa Bzika – int. od siostrzeńca Stanisława Pawlickiego z rodz.


18.00  Koncert Kolęd „NOC CUDU” w wykonaniu zespołu LOREM ( w czasie i po mszy św.)
LOREM wystąpi wraz z WERONIKĄ SZYMAŃSKĄ, uczestniczką 8 edycji programu
"THE VOICE OF POLAND"
w w w . l o r e m b a n d . p l


30.12
Niedziela  Najświętszej Rodziny

7.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski w minionym roku z prośba o zdrowie, miłość, zgodę, dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny w nadchodzącym Roku dla całej rodziny
9.00

1. + Kazimierę Kielańską – int. od siostry Barbary z mężem i rodz. Radziszewskich i Kaplickich
2. + Andrzeja Juszczaka – int. od rodz. Jurków i kuzynostwa Grażyny i Ryszarda z Chełmc
3. + Janinę Kardas – int. od teściowej Marii Zdyb i Haliny Wilczury
4. + Mariannę Michaś – int. od rodz. Gruszków i Chelińskich
5. + Genowefę Nowaczyk – int. od rodz. Kaczmarek z synami, Tadeuszem i rodz. Pabiszczaków
11.00

1. Za Parafian
2. + Helenę Kubiak – int. od Czesława i Janusza Wawrzyniaków, rodz. Styburskich i Antczaków
3. + Włodzimierza Niezgótkę – int. od Krystyny Jędrzejewskiej z rodz. za Skalmierzyc
4. + Wojciecha Woźniaka – int. od Wioletty i Piotra Ławniczaków z córkami i Kornelii Pawlak
z Mateuszem Gierzem
5. + Gabrielę Wawrzyniak – int. od rodz. Kaczmarków Dębowych i Wawrzyniaków
17.00

1. + Kazimierę Pawlińską – int. od Duszpasterstwa Dobroczynnego i Alicji Sójki z dziećmi i wnukami
2. + Zofię Weiss – int. od siostry Teresy z siostrzenicą Anną i wnuka Damiana z rodziną
18:00

Koncert Kolęd w wykonaniu scholii K A T A R Z Y N K I

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.