Intencje Mszalne 24-30.09.2018r.

24.09 Poniedziałek - Rocznica Poświęcenia Katedry

7:30 + Jerzego Ślązaka – int. od Kuby, Oli Hyla z mamą i rodz. Piaskowskiej i Sztukowskich
18.00

1. + Teresę Sztandera – int od rodz. Kowalczyków i Chojnackich
2. + Mariannę, Michała, Irenę Jakubiak, Izabellę Kurpińską, Władysławę i Stanisława Woźniaków
3. + Kazimierę Krzekowską – int. od rodz. Pelc, Woźniaków i Dyców
4. + Janinę Woźniak i Wojciecha Woźniaka – int. od Poczekajów, Wasielewskich, Pawlaków i Lisów

 

Wtorek 25.09 Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa

7.30 + Grzegorza Wojtyś – int. od współpracowników syna Andrzeja i rodz. Fułków
18.00

1. + Bronisławę Świtoń –int. od Krysiaków ze Śliwnik i kolegów Krzysztofa ze Śliwnik
2. + Mariana Mocka w 11 rocz. śm. zmarłych rodziców, Władysławę, Jana Mocków Helenę,
Teofila Przepiórków z prośba o zdrowie syna oraz całej rodziny
3. + Genowefę Nowaczyk – int. od wnuków Bartosza i Jakuba z rodzinami
4. + Jadwigę Matecką – int. od Tomczaków, Wyrazów, Walczaków i Springer


Środa 26.09 świętych męczenników Kosmy i Damiana

10.00 + Damiana Knoblocha, Józefa, Helenę i Janinę Ogrodowiczów
18.00

1. + Jarosława Fludera w 8 rocz. śm. i Stanisława Fludra
2. + Mariannę, Michała, Irenę Jakubiak i Danutę, Mieczysława Nowackich
3. + Andrzeja Zybałę – int. od kuzyna Stefana Mąki, koleżanki Marii i Teresy z Ostrowa


Czwartek 27.09 Wspomnienie św. Wincentego a Paulo
7.30 + Cecylię Kowalczyk i Adama Kowalczyka – int. od babci Janki, wuja Rafała i mieszkańców Gniazdowa
18.00

1. Teresę Sztandera – int. od rodz. Czajów, Pliszewskich
2. + Helenę Mocek w 2 rocz. śm. i Wacława, Wiesława Mocków

 

Piątek 28.09 Wspomnienie św. Wacława

7.30 + Ignacego Stasiaka – int. od Firmy „Logistyk” i Karola Pietrzaka z rodziną
18.00

1. + Wacława, Stanisława, Sewerynę Maciejewskich, Kazimierza, Józefę Maniaków, Stanisława, Cecylię Połczyńskich, Kazimierza Wolniaszka
2. + Wacławę, Aleksego, Krzysztofa w 26 rocz. śm., Stanisławę, Ludwika Dolatów, Stanisławę, Franciszka, Stanisława Ranisiów i zm. z rodz. Dolatów, Gołębiowskich, Bemblów, Przybyłów, Wojtczaków, Łukasików, Pawlaczyków, Jędrzejewskich i Klarów, Kazimierę Kielańską, Mariannę Jażwiec; z prośba o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej nad cała rodziną
3. + Stanisławę Kurek – int. od Pawlaków, Grzelaków i Idczaków


Sobota 29.09 Święto Świętych Archaniołów

10.00 + Teresę i Stanisława Kubiaków – int. od Rosołków i Gierzów, Sztukowskich i Rychlewskich
18.00
1 . + Elżbietę, Stanisława Walendowskich, Franciszkę, Adama Idczaków, Cecylie, Jana Fibików
i zmarłych dziadków
2. + Wacława Bartosia z okazji imienin z prośbą o opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
3. + Gabrieli Wawrzyniak – int. od rodz. Balcerów i Wawrzyniaków, kuzynki Stanisławy Olejniczak
z rodz.


Niedziela 30.09
XXVI Niedziela Zwykła
Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

7.00 + Jana w 25 rocz. śm., Janinę, Marię, Bolesława Chlastów, zmarłych z rodziny Pawlaków, Marię, Andrzeja, Jana Klibrów, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, Panią Skalmierzycką o zdrowie dla całej rodziny
9.00 1. + Wacława Basińskiego i zmarłych z rodziny, Helenę, Franciszka Menderów i zmarłych z rodziny, Annę Czesława Mikołajczyków z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże nad rodziną
2. + Barbarę Kaźmierczak – int. od rodz. Otwiasków ze Śliwnik i rodz. Bochyńskich, Szymańskich
3. Wacława Walczaka – int. od siostrzeńców Beaty i Tomasza z rodzinami
4. + Tadeusza Wojcieszaka – int. od Gierzów z Węgier, Wawrzyniaków z Zabłocka i Stanisława Pawlaka
11.00

1. Za Ojczyznę
2. + Wacława Danielaka, Stanisławę, Stefana Michalaków, Kazimierę, Jana Bednarczyków, Piotra, Franciszkę, Wincentego Jurów, za zdrowie i dary Ducha Świętego w rodzinie
3. + Zbigniewa w 1 rocz. śm. i Reginę Dudek
4. + Mariannę, Michała, Irenę Jakubiak, Danutę Mieczysława Nowackich
5. + Józefa Górskiego – int. od Marianny Mikołajczyk z rodz. i Kazimiery Przybył z Kalinowej
17:00 + Antoninę Nowickich w 11 rocz. śm., Władysława Nowickiego w 44 rocz. śm.,
Pelagię Olejnik w 16 rocz. śm. i za dziadków z rodziny Nowickich i Olejników« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019

5 maja 2019r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.