Regulamin cmentarza z"Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej 2007-2009"

 

Poniżej zamieszczamy fragment z „Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej 2007-2009 – Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego „ dotyczące cmentarzy parafialnych.

Aneks 7

Regulamin cmentarza

1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.

2. Właścicielem Cmentarza parafialnego jest Parafia p.w. ..........

w .......... (adres i telefon).

Aneksy

3. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w dni powszednie, w godz........., a sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie.

4. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat.

6. W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.

7. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w  okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu (inspektora sanitarnego, prokuratora sądu).

8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.

9. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10% od wartości nagrobka.

10. Zakazuje się:

samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i  sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek);

zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;

zanieczyszczania;

poruszania się pojazdami mechanicznymi i  jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;

wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.

11. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

12. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny.

 

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.