Nowy witraż św. Cecylii

Zakończyliśmy pierwszy etap malowania kościoła
i został założony na chórze witraż św. Cecylii, która jest patronką naszego parafialnego chóru. Nasz chór parafialny pod dyrekcją Organisty, Pana Andrzeja Nowickiego zaoprasza do wspólonej modlitwy, bo św. Augustyn napisał, że „kto śpiewa, dwa razy się modli”.
Czy można dobitniej i precyzyjniej dowartościować wagę muzyki i śpiewu w kościele? Zatem, dbajmy o ten wielki i bogaty skarbiec, przekazany nam przez poprzednie pokolenia, nie zatraćmy go.

 

 


Tradycja chrześcijańska przypisuje jej umiejętność gry na organach, dlatego patronuje muzyce kościelnej. Dziś w liturgii wspominamy św. Cecylię - męczennicę z Rzymu.

Jak w przypadku większości męczenników z pierwszych wieków nasza wiedza o Cecylii w dużej mierze opiera się na Tradycji i legendach. A legendy mówią o niej tyle, że żyła w III w. w dobrej rodzinie rzymskich patrycjuszy. Podobno była olśniewająco piękna. Rodzice zmusili ją do małżeństwa z Walerianem – poganinem, pomimo, że Cecylia złożyła ślub czystości swojemu jedynemu Panu – Chrystusowi. Oznajmiła to mężowi w dniu ślubu prosząc, aby zaniechał zmuszania jej do nocy poślubnej. Miała mu wówczas powiedzieć, że jej czystości strzeże specjalny Anioł posłany przez Boga. Walerian dopytywał, że chciałby go zobaczyć, ale Cecylia powiedziała: Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć”.

To tak zafascynowało jej męża, że zgłosił się do katechumenatu i wkrótce wraz ze swoim bratem przyjął Chrzest. W ten sposób pozyskała go dla wiary.

Niedługo później wybuchły krwawe prześladowania chrześcijan w Rzymie. Byli zmuszeni do oddania czci bożkom czczonym przez władze Rzymu. Ci którzy odmówili, byli skazywani na śmierć. Ten los spotkał także Cecylię oraz jej męża i szwagra. Najpierw została zamknięta w caldarium łaźni, a w piecu podgrzewającym wodę rozpalono jak największy ogień, by ją udusić. Ponieważ Cecylia przeżyła, postanowiono ją ściąć. Pomimo otrzymania trzech ciosów w szyję nie udało odciąć się jej głowy, Cecylia zmarła dopiero po trzech dniach. Według Tradycji jej ciało znaleziono w nienaruszonym stanie dopiero w 822 r. w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono je do bazyliki św. Cecylii na Zatybrzu, wybudowanej już w IV wieku na miejscu domu świętej.

19 października 1599 roku Paolo Emilio Sfondrati (kardynał tytularny bazyliki św. Cecylii), podczas prac renowacyjnych zainicjowanych przez niego, w obecności świadków (m.in. kardynała Baroniusza) dokonał identyfikacji relikwii męczennicy. W sarkofagu odnaleziono cyprysową skrzynię, a w niej nietknięte przez czas ciało leżące na prawym boku przykryte jedwabnym welonem przesiąkniętym krwią, pod nim widoczna była suknia przetykana złotą nicią. Wezwano rzeźbiarza Stefano Maderno, by sporządził rysunek ciała św. Cecylii. Następnie wykorzystał on ten rysunek do wyrzeźbienia marmurowego posągu przedstawiającego św. Cecylię w pozycji, w jakiej odnaleziono jej ciało w 1599 r.

Św. Cecylia patronuje muzyce kościelnej. Dlaczego? Ponieważ jedną z antyfon pochodzących z najwcześniejszego opisu jej męczeństwa błędnie zinterpretowano tak, jakoby Cecylia umiała grać na organach. Jest to o tyle nie wykluczone, że w tamtym czasie rzeczywiście znane już były w Rzymie organy wodne, które mieli posiadać najbogatsi. Być może rzeczywiście i Cecylia zaliczała się do tego grona.

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.