KOMUNIKAT z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka

Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Siostry i Bracia,

Nasz Biskup Diecezjalny Edward Janiak 19 maja 1979 roku otrzymał w Archikatedrze Wrocławskiej święcenia kapłańskie z rąk bp. Wincentego Urbana, ówczesnego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. W bieżącym roku przypada 40. rocznica tego wydarzenia.

Bp Edward po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w Oleśnicy, następnie odbył studia specjalistyczne w Rzymie ukończone doktoratem z zakresu teologii moralnej. Następnie sprawował funkcję proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Po powrocie do kraju został osobistym sekretarzem Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza pełniąc jednocześnie wiele odpowiedzialnych zadań, m.in. dyrektora diecezjalnej Caritas. W październiku 1996 roku został ustanowiony przez św. Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Po 16 latach pełnienia posługi biskupiej, w lipcu 2012 roku został mianowany przez Ojca świętego Benedykta XVI Biskupem Kaliskim.

Z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich Pasterza naszej diecezji zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Msza święta dziękczynna pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego zostanie odprawiona w niedzielę 19 maja br. o godz. 12.30 w Katedrze Kaliskiej. Do udziału w niej serdecznie zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich.
Proszę także wszystkich o modlitwę w intencjach, które nosi w swym sercu bp Edward.

/-/ bp Łukasz Buzun

Biskup pomocniczy

Diecezji Kaliskiej« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.