WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek nie ma Mszy Św. Droga Krzyżowa o 15.00, natomiast o 19.00 Liturgia Wielkiego Piątku, Adoracja Krzyża Świętego z modlitwami i Komunia Święta. Po nabożeństwie Śpiew Gorzkich Żali. Adoracja do 21.30

 

Dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela, dzień największej ludzkiej złości i nienawiści do Pana Boga i największej Bożej miłości do ludzi. Wielki Piątek to dzień, w którym oścień śmierci sięgnął Jezusa Chrystusa. Korzymy się w poczuciu winy, która wymagała taki wielkiego okupu.
Chrześcijanie wiedzą jednak, że śmierć Chrystusa jest źródłem nowego życia. Dlatego Wielki Piątek, dzień żałoby, jest równocześnie dniem nadziei, przygotowuje nas bowiem na zmartwychwstanie.
W dzień pamiątki krwawej Ofiary Chrystusa na krzyżu Kościół nie sprawuje ofiary Mszy Świętej.
Naszą uwagę skupia pozbawiony wystroju ołtarz, który przedstawia samego Pana Jezusa, ogołoconego ze wszystkiego. Czerwony kolor szat liturgicznych to kolor królewskiej purpury, która jest znakiem dostojeństwa i najwyższej godności Chrystusa.
Liturgię rozpoczyna procesja służby liturgicznej i celebransa do ołtarza, która w ciszy dociera do prezbiterium, gdzie przewodniczący liturgii dokonuje aktu prostracji – padnięcia na twarz, będącego wyrazem szczególnego uniżenia się wobec Pana Boga. Jak Chrystus przyjąwszy postać sługi, uniżył samego siebie, tak kapłan w naszymi imieniu korzy się przed Stwórcą. Wierni w tym czasie zachowują pozycję klęczącą, oddając się rozmyślaniu nad męką i śmiercią Zbawiciela.
Dziękujmy Panu Jezusowi za miłość, jaką nam okazał, oddając za nas życie. Pomyślmy dziś, jak bardzo nasz grzech przyczynił się do cierpienia i męki Chrystusa, a po skończonej liturgii szukajmy pocieszenia i odrodzenia przy Bożym grobie.
Kulminacyjny punkt dzisiejszej liturgii stanowi adoracja krzyża. Obrzęd ten wziął swój początek od adoracji relikwii krzyża świętego, która odbywała się w Jerozolimie już w IV wieku. Przychodzimy adorować symbol męki i zwycięstwa Chrystusa w duchu dziękczynienia za Jego odkupienie.
Przewodniczący liturgii stopniowo będzie odsłaniał krucyfiks zasłonięty fioletowym suknem, trzykrotnie śpiewając słowa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem” i klękają na chwilę modlitwy w ciszy.
Jako pierwsi cześć krzyżowi poprzez ucałowanie oddają prezbiterzy i służba liturgiczna, następnie podchodzą pozostali uczestnicy wielkopiątkowej liturgii. Pośród śpiewu pieśni pasyjnych o męce i śmierci Chrystusa na krzyżu, trwajmy w pobożnej zadumie nad tym, jak wielkie rzeczy uczynił dla nas Pan Bóg, który nie oszczędził nawet swojego Syna, ale za nas wszystkich Go wydał.
Za adorację krzyża można dziś uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Ofiary składane przy krzyżu są przeznaczone na potrzeby Stolicy świętej.

Około X wieku powstał zwyczaj przechowywania Eucharystii w specjalnym ołtarzu przypominającym spoczynek Ciała Chrystusowego w grobie. Z czasem wprowadzono wystawienie Najświętszego Sakramentu i figurę martwego Chrystusa w dolnej części ołtarza. Obecnie po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej Najświętszy Sakrament przenosi się do tzw. grobu Pańskiego i wystawia się do adoracji. Boży grób powinien uzmysławiać nam wielkość Zbawiciela i ciężar grzechu, który wymagał takiego okupu.
 

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

3 maja 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.